Tillförlitliga kylda mikrovågsförstärkare
Research Project, 2016 – 2018

Projektförslaget bygger på svensk spetskompetens inom mikrovågselektronik mellan Chalmers och tt SME i Göteborg, Low Noise Factory AB. Målet är att ta fram tillförlitliga mycket lågbrusiga förstärkare upp till 40 GHz som klarar upprepade köldcykler ner till 4 K. Idag finns ej dessa produkter på marknaden. Behov av dessa förstärkare finns i stora sensorsystem med mycket höga krav på känslighet i mottagaren. Sådana utvecklas inom flera internationella Big Science projekt, t ex Square Kilometer Array där Sverige är ett av flera internationella deltagarländer. Det föreslagna projektet skulle stärka den del av värdekedjan där Sverige är svagt, närmare bestämt de svenska företagens konkurrenskraft. Eftersom den internationella marknaden för Big Science går mot array-system och därmed multi-pixel mottagning förutser vi kraftigt ökad efterfrågan för många enheter med hög tillförlitlighet. Det föreslagna projektet kombinerar avancerad transistorteknologi på Chalmers och industriella monterings- och testbäddar för kylda förstärkare. Ett lyckat projekt innebär att svenska SME kan erbjuda unik elektronik för kylda mottagare på den internationella Big Science marknaden.

Participants

Jan Grahn (contact)

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Microwave Electronics

Collaborations

Low Noise Factory AB

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-01849
Funding Chalmers participation during 2016–2018

More information

Latest update

2016-10-14