eNursing IT-stöd för omvårdnadsteamets arbete för ökad kvalitet, patientsäkerhet och bättre vårdupplevelse
Research Project , 2016 – 2017

Ett ökande vårdbehov driver vårdkostnader och sätter hälso- och sjukvården under stor press. eNursing fokuserar på det dagliga omvårdnadsarbetet och nya innovativa IT-stöd och lösningar till vårdteamen med sjuksköterskor och undersköterskor i centrum. För att framgångsrikt adressera området krävs bred samverkan mellan berörda aktörer och discipliner. I UDI 1 definieras demonstratorer samt läggs grunden till eNursing Open Arena där företag, vårdgivare och akademi samverkar för att finna samarbetsformer och teknikgrund som främjar innovation och långsiktig utveckling.


I UDI 1 läggs grunden till samverkan mellan vård, näringsliv och akademi för att långsiktigt driva utveckling och innovation inom eNursing eHälsa med fokus på det dagliga omvårdnadsarbetet. Bärande är etableringen av eNursing Open Arena där parterna, men även tillkommande aktörer, skall ingå. Här stimuleras samverkan som utvecklar området generellt samtidigt som nyttig konkurrens mellan företag bevaras. Ett annat resultat är definierande demonstratorer baserade på parternas erbjudanden och samverkan inom eNursing Open Arena. Dessa utgör grundkomponenter i ett UDI 2.

Participants

Bengt-Arne Sjöqvist (contact)

Forskare vid Chalmers, Electrical Engineering, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedical Signals and Systems

Collaborations

Domitor Consulting AB

Borås, Sweden

NG Elektriska AB

Borås, Sweden

Sahlgrenska University Hospital

Gothenburg, Sweden

Södra Älvsborg Hospital (SÄS)

Borås, Sweden

Stiftelsen Göteborgs sjukhem

Göteborg, Sweden

University of Borås

Borås, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2017

More information

Latest update

2016-10-25