Mot Utvecklingen av Smartare OTA Karakterisering av 5G Antennsystem
Research Project , 2016 – 2017

Syfte och mål
Att utvärdera nya lovande teknologier och koncept för testning av basstationer och stora gruppantenner över luftkommunikations-gränssnittet från ett systemperspektiv. Att främja nya industriella affärsmöjligheter för den svenska telekombranschen genom att bedriva relevant forskning inom standardiserad testning av antennlösningar och hårdvara vid Avdelningen för Antennsystem på Chalmers. Att i den efterföljande projekten skapa en fullgod OTA (over-the-air) test platform som kan samla flera svenska aktörer till att sammarbeta mot gemensamma mål till ömsesidig nytta.


Förväntade effekter och resultat
Projektet kommer på sikt att bidra till utvecklingen av nya standarder för 4G och 5G trådlösa kommunikationssystem och utrustning. De föreslagna metoderna kommer att möjliggöra en tillförlitlig testning av avancerade antennsystem för telekomutrustning. Resultat av projektet kommer att bidra till en mycket mer systematisk metod för design och optimering av utrustning för trådlösa kommunikationsnätverk. Därmed också bidra till att på sikt stärka den svenska industrins globala ställning inom telekom genom att lokalt generera ny kunskap, patent och produkter inom detta område.


Planerat upplägg och genomförande
Genomförbarhetsprojektet består av 3 arbetspaket (WP). I WP1 granskar vi olika OTA karakteriseringsmetoder av systemprestanda för Massive MIMO utrustning som inkluderar antennen, vågutbredningsmiljö och användarnas distribution i cellen. I WP2 utför vi mätningar av hög direktiva antenner med fokus på passiva antennkarakteriseringen baserade PoD kurvor som modellerar den teoretiska datahastigheten. I WP3 producerar vi rekommendationer för standardiseringsorgan som t.ex. 3GPP, CTIA, IEEE, om införande av Massive MIMO OTA karakteriseringstestmetoder för antennsystem.

Participants

Andres Alayon Glazunov (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Communication, Antennas and Optical Networks

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-03919
Funding Chalmers participation during 2016–2017

More information

Latest update

2017-02-04