DEx: Identifiering , GAP-analyser och spridning av forskningsbehov inom fordons IT-säkerhet och Integritet
Research Project , 2016 – 2019

Syfte och mål
Syftet med DEx-projektet är att genomföra omvärldsbevakning, att identifiera kompetensgap i relevanta insatsområden, att förstå och stimulera forsknings- och utbildningsbehov samt sprida kunskap om detta till Cybersecurity-områdets aktörer. Stödja FFI-programmet genom att följa arbetet i standardiseringskommittéer, intressegrupper och andra cybersäkerhetsaktiviteter. Kontinuerligt bevaka forskning och marknadstrender samt överföra resultaten till kompetenshöjande initiativ (universitetskurser, industriell kompetensutveckling).


Förväntade effekter och resultat
Tre FFI konferenser samt ett antal workshops. Ökad kunskap och insikt hos utövare genom att ta fram: a. Lättillgängliga sammanfattningar av forskningsresultat inom programmet . b. Spridning av state of the art kunskap inom området såväl inom som utanför fordonsindustrin c. Integration med akademisk (och industriell) utbildning d Samordnade standardisering övervakning i syfte att skydda den svenska fordonsindustrin och relaterade akademiska partners

Participants

Tomas Olovsson (contact)

Head of Division at Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Networks and Systems (Chalmers)

Collaborations

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Viktoria Swedish ICT

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-11-15