DEx: Identifiering , GAP-analyser och spridning av forskningsbehov inom fordons IT-säkerhet och Integritet
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Syfte och mål
Syftet med DEx-projektet är att genomföra omvärldsbevakning, att identifiera kompetensgap i relevanta insatsområden, att förstå och stimulera forsknings- och utbildningsbehov samt sprida kunskap om detta till Cybersecurity-områdets aktörer. Stödja FFI-programmet genom att följa arbetet i standardiseringskommittéer, intressegrupper och andra cybersäkerhetsaktiviteter. Kontinuerligt bevaka forskning och marknadstrender samt överföra resultaten till kompetenshöjande initiativ (universitetskurser, industriell kompetensutveckling).


Förväntade effekter och resultat
Tre FFI konferenser samt ett antal workshops. Ökad kunskap och insikt hos utövare genom att ta fram: a. Lättillgängliga sammanfattningar av forskningsresultat inom programmet . b. Spridning av state of the art kunskap inom området såväl inom som utanför fordonsindustrin c. Integration med akademisk (och industriell) utbildning d Samordnade standardisering övervakning i syfte att skydda den svenska fordonsindustrin och relaterade akademiska partners

Deltagare

Tomas Olovsson (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Samarbetspartners

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-15