SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier
Research Project , 2016 – 2017

Syfte och mål
Vårt mål är att förse textilindustrin med ett alternativ till dagens fluorkarbon-baserade teknologi för smutsavvisning. I detta syfte kommer vi att använda ett miljövänligt material, silika, som idag används i traditionell coating-teknologi, och utveckla prototyper som kommer att strykas på textil i form av en coating och senare som en finishing-formulering. Förutom utvärdering av prototypernas prestanda kommer projektet också att undersöka möjligheterna att ta in nya partners som är intresserade av den här tillämpningen av teknologin.

Förväntade effekter och resultat
Medan stora ansträngningar gjorts inom byggnadssektorn har de tekniska lösningarna för smutsavvisande textiler varit väldigt få och huvudsakligen baserade på fluorerade kemikalier, vilka är kända för att vara ohälsosamma och potentiellt farliga. Utvecklingen av silika-innehållande coatings kommer att göra en mer generell användning av silika inom textilbehandling möjlig, inkluderande även interiör textil och modemarknaden, alltmedan sensoriska egenskaper och utseende

Participants

Romain Bordes (contact)

Forskare vid Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry, Applied Surface Chemistry

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-04-24