SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Syfte och mål
Vårt mål är att förse textilindustrin med ett alternativ till dagens fluorkarbon-baserade teknologi för smutsavvisning. I detta syfte kommer vi att använda ett miljövänligt material, silika, som idag används i traditionell coating-teknologi, och utveckla prototyper som kommer att strykas på textil i form av en coating och senare som en finishing-formulering. Förutom utvärdering av prototypernas prestanda kommer projektet också att undersöka möjligheterna att ta in nya partners som är intresserade av den här tillämpningen av teknologin.

Förväntade effekter och resultat
Medan stora ansträngningar gjorts inom byggnadssektorn har de tekniska lösningarna för smutsavvisande textiler varit väldigt få och huvudsakligen baserade på fluorerade kemikalier, vilka är kända för att vara ohälsosamma och potentiellt farliga. Utvecklingen av silika-innehållande coatings kommer att göra en mer generell användning av silika inom textilbehandling möjlig, inkluderande även interiör textil och modemarknaden, alltmedan sensoriska egenskaper och utseende

Deltagare

Romain Bordes (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24