Utveckling och implementering av en algorithm för förbättrad övervakning av gasemissioner från vulkaner, geofysisk forskning och riskbedömning

Description missing.

Participants

Bo Galle (contact)

Professor at Earth and Space Sciences, Optical Remote Sensing

Funding

Formas

Funding years 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Onsala Space Observatory

Chalmers Research Infrastructure

More information

Latest update

2017-02-06