Utveckling och implementering av en algorithm för förbättrad övervakning av gasemissioner från vulkaner, geofysisk forskning och riskbedömning
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Bo Galle (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-06