IGPS software
Research Project, 2016

I anslutning till forskningsprojekt om att mäta fatygsemissioner har Chalmers (optiskafjärranalysgruppen, Rymd- och Geovetenskap) utvecklat hårdvara med special designad mjukvara (AIS present) för reltidsövervakning av fartyg samt efteranalys (AIS-analys). Mjukvaran är dock i prototyp-stadium och kräver avsevärda uppgraderingar och förbättringar för att vara fullt operativ. Då FluxSense har för avsikt att kommersiellt bygga mätsystem för fartygsövervakning vill vi nu genomföra ett samarbetsprojekt där båda parter gemensamt utvecklat en ny generation av befin´tlig mjukvara.

Participants

Johan Mellqvist (contact)

Microwave and Optical Remote Sensing

Alexander Vladimir Conde Jacobo

Microwave and Optical Remote Sensing, Optical Remote Sensing

Johan Ekholm

Microwave and Optical Remote Sensing, Optical Remote Sensing

Funding

FluxSense AB

Project ID: IGPSSoftware
Funding Chalmers participation during 2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Onsala Space Observatory

Infrastructure

More information

Latest update

2021-04-07