Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompostimaterial
Research Project , 2016 – 2018

Description missing.

Participants

Reza Haghani Dogaheh (contact)

Docent vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-02-09