Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompostimaterial

Description missing.

Participants

Reza Haghani Dogaheh (contact)

Docent at Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Funding

VINNOVA

Funding years 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2017-02-09