Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompostimaterial
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Reza Haghani Dogaheh (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-03289
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-09