Grön cement baserad på masugnsslagg
Research Project, 2016 – 2020

Projektet syftar till att minska CO2-utsläpp från cementproduktion genom att ersätta kalksten med industriella biprodukter som slagg och flygaska som har cementliknande egenskaper under sk alkaliaktivering. Projektet bidrar alltså både till att minska Sveriges CO2-utsläpp samt att industriella biprodukter nyttiggörs. Projektet syftar också till att öka svensk konkurrenskraft genom att demonstrera ´gröna´ produkter där ökad prestanda uppnås genom förbättrad syrabeständighet och/eller högtemperaturbeständighet jämfört med produkter baserade på Portlandcement (PC).


Vid förbränning av kalksten för cementproduktion genereras stora mängder CO2, ca 1 ton CO2 per ton Portlandcement (PC). Globalt sett bidrar därmed PC-produktion med ungefär den dubbla mängden av CO2-utsläpp jämfört med flygindustrin. Med tanke på den stora mängd PC som produceras årligen medför detta att alternativ till PC är en mycket viktig parameter för att begränsa den globala uppvärmningen. Dessutom kommer de avsedda produkter, vilka utnyttjar specifika prestandafördelar av ´grön´ cement, att stärka olika industrisektorer som är etablerade i Sverige.

Participants

Luping Tang (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Helen Jansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Emma Zhang

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-03367
Funding Chalmers participation during 2016–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-06-11