INGREPPI - INnovation Genom etablering av Plattformsbaserad Utveckling

Projektet syftar till att stödja implementering och nyttiggörande av den metodik för Plattformsbaserad Utveckling, med tillhörande ingenjörsmetoder och verktyg som är forskningsresultatet av nära 10 års forskningssamverkan mellan Chalmers, Volvo AB och GKN Aerospace Engine Systems inom ramen för Wingqvist VINN excellence center. Två spinn off bolag, COPE och YOLEAN, deltar som intermediärer vilka förväntas utvecklas som bolag genom deltagande i projektet. Målet är att etablera forskningsresultat i verksamhet, mogna spinn off företag och analysera dess effekter.

Participants

Ola Isaksson (contact)

Professor vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Product Development

Collaborations

Configurable Platform Engineering

Mölndal, Sweden

Yolean AB

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

Basic sciences

Roots

More information

Latest update

2017-03-01