INGREPPI - INnovation Genom etablering av Plattformsbaserad Utveckling
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Projektet syftar till att stödja implementering och nyttiggörande av den metodik för Plattformsbaserad Utveckling, med tillhörande ingenjörsmetoder och verktyg som är forskningsresultatet av nära 10 års forskningssamverkan mellan Chalmers, Volvo AB och GKN Aerospace Engine Systems. Två spinn off bolag, COPE och YOLEAN, deltar som intermediärer vilka förväntas utvecklas som bolag genom deltagande i projektet.
GKN och VOLVO har redan tagit till sig delar av dessa resultat, men initierar nu breda verksamhetsutvecklingssatsningar där plattformsbaserad utveckling utgör ett fundament, och nya människor och organisationer berörs i större skala. Stora insatser krävs att nyttiggöra den potential som identifierats och då kunskap finns vid universitet och spin off bolagen förutsättes nära samverkan för att nå implementera effekt.
CHALMERS leder projektet och bidrar dels med utbildningsunderlag och genomförande av utbildningar för ledare och medarbetare, samt samverkar med spinn off bolagen och företagen i att mäta och följa implementeringseffekter. Nyckelområden är dels metoder och verktyg för erfarenhetshantering och ingenjörsmetoder för modellering och simulering.

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Dag Henrik Bergsjö

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Amer Catic

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Dag Raudberget

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Configurable Platform Engineering

Mölndal, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Yolean AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28