Effektiv geometriverifiering genom parametriserade mättypsregler
Research Project , 2010 – 2012

Projektet skall utveckla och införa en effektiv mätberedningsprocess som, baserat på simulering och avancerade metoder för kravnedbrytning, ger ett bra mätunderlag
anpassat för uppföljning och analys. En viktig del av projeket är införandet av tydliga
och generella mätregler som möjligör automatisering och optimering av stora delar av
off-line programmeringen av koordinatmätmaskiner.

Participants

Rikard Söderberg (contact)

Head of Department at Product and Production Development

Collaborations

Fraunhofer-Chalmers Centre

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2008-01867
Funding Chalmers participation during 2010–2012

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-04-09