Effektiv geometriverifiering genom parametriserade mättypsregler
Forskningsprojekt , 2010 – 2012

Projektet skall utveckla och införa en effektiv mätberedningsprocess som, baserat på simulering och avancerade metoder för kravnedbrytning, ger ett bra mätunderlag
anpassat för uppföljning och analys. En viktig del av projeket är införandet av tydliga
och generella mätregler som möjligör automatisering och optimering av stora delar av
off-line programmeringen av koordinatmätmaskiner.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Prefekt vid Produkt- och produktionsutveckling

Samarbetspartners

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-09