Rikard Söderberg

Professor vid Produktutveckling

Dr Rikard Söderberg är professor i produkt-och produktionsutveckling. Han disputerade vid Chalmers 1995. Efter några år inom IT-och konsultbranschen gick han tillbaka till Chalmers för att bygga upp sin forskargrupp inom Geometrisäkring & Robust Konstruktion. Rikard var fram till Chalmers omorganisation 2017 prefekt för Institutionen för produkt-och produktionsutveckling. Han är föreståndare för Wingquist Laboratory.
Rikard har varit vetenskaplig rådgivare för Fraunhofer Chalmers Centre för industriell matematik sedan starten 2001 ochär sedan några år tillbaka dess styrelseordförande. Han är Fellow i The American Society of Mechanical Engineers (ASME), Fellow i The International Academy for Production Engineering (CIRP) och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Hans egen forskning fokuserar på att minimera effekten av geometrisk variation och inkluderar industridesign, visualisering, robust konstruktion, statistisk variationssimulering, optimering, montering modellering och analys, mätberedning och analys av mätdata. Han har ett nära samarbete med fordons-och flygindustrin.

Rikard har ca 300 peer review granskade vetenskapliga publikationer och ett antal av hans vetenskapliga resultat har överförts till kommersiella programvaror och arbetssätt, vilka idag används i daglig drift av ett stort antal ingenjörer i internationella företag.

Källa: chalmers.se
Image of Rikard Söderberg

Visar 335 publikationer

2022

Geometric robustness and dynamic response management by structural topometry optimisation to reduce the risk for squeak and rattle

Mohsen Bayani, Karl Lindkvist, Minh Tang et al
DESIGN SCIENCE. Vol. 8
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Resonance Risk and Mode Shape Management in the Frequency Domain to Prevent Squeak and Rattle

Mohsen Bayani, Casper Wickman, Aswin Dhananjai Krishnaswamy et al
Journal of Vibration and Acoustics, Transactions of the ASME. Vol. 144 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Model-based definition in computer aided tolerance analyses

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 114, p. 112-116
Paper i proceeding
2022

Perceived Quality Attributes Importance Ranking Methodology in the Automotive Industry: A Case Study on Geometry Appearance Attributes at CEVT

Kostas Stylidis, Bastian Quattelbaum, Dag Henrik Bergsjö et al
Procedia CIRP. Vol. 107, p. 1559-1564
Paper i proceeding
2022

A New Heat Source Model for Keyhole Mode Laser Welding

Samuel C Lorin, Julia Madrid, Rikard Söderberg et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 22 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Optimal part matching and joining sequence in non-rigid assemblies for improved geometric quality

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 114, p. 141-146
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Squeak and rattle prevention by geometric variation management using a two-stage evolutionary optimization approach

Mohsen Bayani, Casper Wickman, Lars Lindkvist et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 22 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Efficient Joining Sequence Variation Analysis of Stochastic Batch Assemblies

Roham Sadeghi Tabar, Lars Lindkvist, Kristina Wärmefjord et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 22 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

A SIMULATION STUDY ON THE EFFECT OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ON THE PRINTED GEOMETRY IN SELECTIVE LASER MELTING

Vaishak Ramesh Sagar, Samuel Lorin, Johan Göhl et al
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 144 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Predicting Geometrical Variation in Fabricated Assemblies Using a Digital Twin Approach Including a Novel Non-Nominal Welding Simulation

Hugo Hultman, Stefan Cedergren, Kristina Wärmefjord et al
Aerospace. Vol. 9 (9)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Effect of selective laser heat treatment on geometrical variation in boron steel components: An experimental investigation

Vaishak Ramesh Sagar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. Vol. 235 (1-2), p. 54-64
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Preliminary study on perceived comfort of car seats: A quantitative approach to visual cues

Bastian Quattelbaum, Kostas Stylidis, Alina Braun et al
Procedia CIRP. Vol. 104, p. 116-121
Paper i proceeding
2021

Rapid sequence optimization of spot welds for improved geometrical quality using a novel stepwise algorithm

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Engineering Optimization. Vol. 53 (5), p. 867-884
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A strategy for developing an inclusive load case for verification of squeak and rattle noises in the car cabin

Mohsen Bayani, Jonatan Nilsson, Rasmus Blom et al
SAE Technical Papers (2021)
Paper i proceeding
2021

Efficient joining sequence variation analysis of stochastic batch assemblies

Roham Sadeghi Tabar, Lars Lindkvist, Kristina Wärmefjord et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2021
Paper i proceeding
2021

Automotive UX design and data-driven development: Narrowing the gap to support practitioners

Patrick Ebel, Julia Orlovska, Sebastian Hünemeyer et al
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. Vol. 11
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Analysis of sound characteristics to design an annoyance metric for rattle sounds in the automotive industry

Mohsen Bayani, Casper Wickman, Rikard Söderberg
International Journal of Vehicle Noise and Vibration. Vol. 17 (17), p. 3-4
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Dynamic platform modeling for concurrent product-production reconfiguration

Jonas Landahl, Roger Jianxin Jiao, Julia Madrid et al
Concurrent Engineering Research and Applications. Vol. 29 (2), p. 102-123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Real-time Personalized Driver Support System for Pilot Assist Promotion in Different Traffic Conditions

Julia Orlovska, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 104, p. 659-664
Paper i proceeding
2021

Automated and interactive evaluation of welding producibility in an multidisciplinary design optimization environment for aircraft components

Julia Madrid, Petter Andersson, Rikard Söderberg et al
International Journal on Interactive Design and Manufacturing. Vol. 15 (4), p. 463-479
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Critical joint identification for efficient sequencing

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Journal of Intelligent Manufacturing. Vol. 32 (3), p. 769-780
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Addressing information asymmetry during design: Customer-centric approach to harmonization of car body split-lines

Kostas Stylidis, Monica Rossi, Jonas Žukas et al
Procedia CIRP. Vol. 104, p. 110-115
Paper i proceeding
2021

Evaluating different strategies to achieve the highest geometric quality in self-adjusting smart assembly lines

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. Vol. 71
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Efficient spot welding sequence simulation in compliant variation simulation

Roham Sadeghi Tabar, Samuel Lorin, Christoffer Cromvik et al
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 143 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Modeling and optimization of implementation aspects in industrial robot coordination

Domenico Spensieri, Edvin Åblad, Robert Bohlin et al
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. Vol. 69
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Integrated Tolerance and Fixture Layout Design for Compliant Sheet Metal Assemblies

Abolfazl Rezaei Aderiani, Martin Hallmann, Kristina Wärmefjord et al
Applied Sciences (Switzerland). Vol. 11 (4), p. 1-18
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Empirical characterisation of friction parameters for non-linear stick-slip simulation to predict the severity of squeak sounds

Mohsen Bayani, Arian Nasseri, Vince Heszler et al
SAE International Journal of Vehicle Dynamics, Stability, and NVH. Vol. 6 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A Robust Design Perspective on Factors Influencing Geometric Quality in Metal Additive Manufacturing

Vaishak Ramesh Sagar, Samuel C Lorin, Kristina Wärmefjord et al
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 143 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Towards a digital twin setup for individualized production of fabricated components

Hugo Hultman, Stefan Cedergren, Rikard Söderberg et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2021
Paper i proceeding
2020

Geometrical Variation Mode Effect Analysis (GVMEA) for Split Lines

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Andreas Dagman et al
Procedia CIRP. Vol. 92, p. 94-99
Paper i proceeding
2020

Effects of the driving context on the usage of Automated Driver Assistance Systems (ADAS) -Naturalistic Driving Study for ADAS evaluation

Julia Orlovska, Fjolle Novakazi, Lars-Ola Bligård et al
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. Vol. 4
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Efficient Spot Welding Sequence Optimization in a Geometry Assurance Digital Twin

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Journal of Mechanical Design - Transactions of the ASME. Vol. 142 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Combining selective assembly and individualized locator adjustments techniques in a smart assembly line

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 97 (2020), p. 429-434
Paper i proceeding
2020

Design of a data-driven communication framework as personalized support for users of ADAS

Julia Orlovska, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 91, p. 121-126
Paper i proceeding
2020

Cognitive Quality: An Unexplored Perceived Quality Dimension in the Automotive Industry

Alina Braun, Kostas Stylidis, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 91, p. 869-874
Paper i proceeding
2020

Identification of variation sources for high precision fabrication in a digital twin context

Hugo Hultman, Stefan Cedergren, Rikard Söderberg et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2020
Paper i proceeding
2020

Squeak and rattle prevention by geometric variation management using a two-stage evolutionary optimisation approach

Mohsen Bayani, Casper Wickman, Lars Lindkvist et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
Paper i proceeding
2020

Digital twin for variation management: A general framework and identification of industrial challenges related to the implementation

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Benjamin Schleich et al
Applied Sciences (Switzerland). Vol. 10 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Perceived quality of products: a framework and attributes ranking method

Kostas Stylidis, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Journal of Engineering Design. Vol. 31 (1), p. 37-67
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Finite Element Model Reduction Applied to Nonlinear Impact Simulation for Squeak and Rattle Prediction

Mohsen Bayani, Anoob Valiyakath Basheer, Filip Godborg et al
SAE International Journal of Advances and Current Practices in Mobility. Vol. 3 (2), p. 1081-1091
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Naturalistic driving study for automated driver assistance systems (ADAS) evaluation in the Chinese, Swedish and American markets

Julia Orlovska, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 93, p. 1286-1291
Paper i proceeding
2020

Optimal design of fixture layouts for compliant sheet metal assemblies

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 110 (7-8), p. 2181-2201
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Investigating the sensitivity of particle size distribution on part geometry in additive manufacturing

Vaishak Ramesh Sagar, Samuel C Lorin, Johan Göhl et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2020
Paper i proceeding
2020

Understanding light. A study on the perceived quality of car exterior lighting and interior illumination

Kostas Stylidis, Anna Woxlin, Louise Siljefalk et al
Procedia CIRP. Vol. 93, p. 1340-1345
Paper i proceeding
2020

THE USE of VEHICLE DATA in ADAS DEVELOPMENT, VERIFICATION and FOLLOW-UP on the SYSTEM

Julia Orlovska, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference. Vol. 1, p. 2551-2560
Paper i proceeding
2020

Efficient spot welding sequence simulation in compliant variation simulation

Roham Sadeghi Tabar, Samuel C Lorin, Christoffer Cromvik et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2020
Paper i proceeding
2020

An Improved Phenotype-Genotype Mapping for Solving Selective Assembly Problem Using Evolutionary Optimization Algorithms

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 20 (6), p. 061010 -061018
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

A new surrogate model–based method for individualized spot welding sequence optimization with respect to geometrical quality

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 106 (5-6), p. 2333-2346
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Transforming brand core values into perceived quality: A Volvo case study

Kostas Stylidis, Steven Hoffenson, Monica Rossi et al
International Journal of Product Development. Vol. 24 (1), p. 43-67
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Functional tolerancing of surface texture - A review of existing methods

Johan C Berglund, Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord et al
Procedia CIRP. Vol. 92, p. 230-235
Paper i proceeding
2020

Design of the top tether component for the premium car market segment: Case study of Volvo Cars

Kostas Stylidis, Elias Al-Saidi, Arun Thomas Erinjery et al
Procedia CIRP. Vol. 91, p. 146-151
Paper i proceeding
2020

Virtual fixturing: Inspection of a non-rigid detail resting on 3-points to estimate free state and over-constrained shapes

Björn Lindau, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2020
Paper i proceeding
2019

Developing a selective assembly technique for sheet metal assemblies

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
International Journal of Production Research. Vol. 57 (22), p. 7174-7188
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Perceived Quality Evaluation with the Use of Extended Reality

Kostas Stylidis, Andreas Dagman, Håkan Almius et al
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 1 (1), p. 1993-2002
Paper i proceeding
2019

A virtual design of experiments method to evaluate the effect of design andwelding parameters on weld quality in aerospace applications

Julia Madrid, Samuel C Lorin, Rikard Söderberg et al
Aerospace. Vol. 6 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Reliability based design optimization of surface-to-surface contact for cutting tool interface designs

Soner Camuz, Magnus Bengtsson, Rikard Söderberg et al
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. Vol. 141 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Influence of Selective Laser Heat Treatment Pattern Position on Geometrical Variation

Vaishak Ramesh Sagar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 141 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Effect of temperature variation on the perceived annoyance of rattle sounds in the automotive industry

Mohsen Bayani, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Proceedings of the International Congress on Acoustics, p. 4383-4390
Paper i proceeding
2019

Individualizing Locator Adjustments of Assembly Fixtures Using a Digital Twin

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 19 (4), p. 041019- 041028
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Mixed-method design for user behavior evaluation of automated driver assistance systems: An automotive industry case

Julia Orlovska, Fjolle Novakazi, Casper Wickman et al
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 2019-August, p. 1803-1812
Paper i proceeding
2019

Non-Rigid Variation Simulation for Ready-to-Assemble Furniture

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2019
Paper i proceeding
2019

A Novel Rule-Based Method For Individualized Spot Welding Sequence Optimization With Respect to Geometrical Quality

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 141 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Capturing customer profile enables in-vehicle user identification: Design for data-based user behavior evaluation

Julia Orlovska, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Smart Innovation, Systems and Technologies. Vol. 135, p. 665-675
Paper i proceeding
2019

A Virtual Design of Experiments Method to Evaluate the Effect of Design and Welding Parameters on Weld Quality in Aerospace Applications

Julia Madrid, Samuel C Lorin, Rikard Söderberg et al
Aerospace. Vol. 6 (6), p. 74-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Nonlinear Material Model in Part Variation Simulations of Sheet Metals

Soner Camuz, Samuel C Lorin, Kristina Wärmefjord et al
Journal of Computing Science and Engineering. Vol. 19 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Corrected capability studies with asymmetrical tolerances

Jonas Bjork, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Quality Engineering. Vol. 31 (4), p. 606-614
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A method for identification and sequence optimisation of geometry spot welds in a digital twin context

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. Vol. 223 (16), p. 5610-5621
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Perceived quality framework in product generation engineering: an automotive industry example

Kostas Stylidis, Nikola Bursac, Nicolas Heitger et al
Design Science. Vol. 5
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Perceived quality estimation by the design of discrete-choice experiment and best–worst scaling data: An automotive industry case

Konstantinos Stylidis, Serena Striegel, Monica Rossi et al
Smart Innovation, Systems and Technologies. Vol. 134, p. 859-870
Paper i proceeding
2019

Efficient Compliant Variation Simulation of Spot-Welded Assemblies

Samuel C Lorin, Björn Lindau, Lars Lindkvist et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 19 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Tolerancing: Managing uncertainty from conceptual design to final product

Edward Morse, Jean Yves Dantan, Nabil Anwer et al
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 67 (2), p. 695-717
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

BIG DATA ANALYSIS AS A NEW APPROACH FOR USABILITY ATTRIBUTES EVALUATION OF USER INTERFACES: AN AUTOMOTIVE INDUSTRY CONTEXT

Julia Orlovska, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference, p. 1651-1662
Paper i proceeding
2018

Contact Variation Optimization for Surface-to-Surface Contacts

Soner Camuz, Magnus Bengtsson, Rikard Söderberg et al
Proceedings of International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vol. 2
Paper i proceeding
2018

A Welding Capability Assessment Method (WCAM) to support multidisciplinary design of aircraft structures

Julia Madrid, Anders Forslund, Rikard Söderberg et al
International Journal on Interactive Design and Manufacturing. Vol. 12 (3), p. 833-851
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Data Flow and Communication Framework Supporting Digital Twin for Geometry Assurance

Robert Bohlin, Jonas B A Hagmar, Kristofer Bengtsson et al
ASME 2017 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Vol. 2
Paper i proceeding
2018

Evaluating How Functional Performance in Aerospace Components Is Affected by Geometric Variation

Anders Forslund, Julia Madrid, Rikard Söderberg et al
SAE International Journal of Aerospace. Vol. 11 (1), p. 5-26
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Influence of Selective Laser Heat Treatment Pattern Position on Geometrical Variation

Vaishak Ramesh Sagar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress & Exposition
Paper i proceeding
2018

Mitigating Risk of Producibility Failures in Platform Concept Development

Julia Madrid, Jonas Landahl, Rikard Söderberg et al
Paper i proceeding
2018

Minimizing weld variation effects using permutation genetic algorithms and virtual locator trimming

Anders Forslund, Samuel C Lorin, Lars Lindkvist et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 18 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Tolerance analysis of surface-to-surface contacts using finite element analysis

Soner Camuz, Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord et al
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 250-255
Paper i proceeding
2018

Efficient variation simulation of spot-welded assemblies

Samuel C Lorin, Björn Lindau, Roham Sadeghi Tabar et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2
Paper i proceeding
2018

Nonlinear modelling and simulation of impact events and validation with physical data

Mohsen Bayani, A. P. Szekely, N. Alhanna et al
Proceedings of ISMA 2018 - International Conference on Noise and Vibration Engineering and USD 2018 - International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics, p. 4427-4441
Paper i proceeding
2018

A Multistage Approach to the Selective Assembly of Components Without Dimensional Distribution Assumptions

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 140 (7), p. 071015-071023
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Big Data Usage Can Be a Solution for User Behavior Evaluation: An Automotive Industry Example

Julia Orlovska, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Procedia CIRP, 72. Vol. Volume 72 (1), p. 117-122
Paper i proceeding
2018

Geometrical Variations Management 4.0: towards next Generation Geometry Assurance

Benjamin Schleich, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 3-10
Paper i proceeding
2018

Evaluating evolutionary algorithms on spot welding sequence optimization with respect to geometrical variation

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 421-426
Paper i proceeding
2018

An information and simulation framework for increased quality in welded components

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Julia Madrid et al
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 67 (1), p. 165-168
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Industrial needs and available techniques for geometry assurance for metal AM parts with small scale features and rough surfaces

Johan C Berglund, Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 131-136
Paper i proceeding
2018

Minimizing Weld Variation Effects Using Permutation Genetic Algorithms and Virtual Locator Trimming

Anders Forslund, Samuel C Lorin, Lars Lindkvist et al
Proceedings of the ASME 2017 International Mechanical Engineering Congress and Exposition
Paper i proceeding
2018

Inspection Data to Support a Digital Twin for Geometry Assurance

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist et al
Proceedings of the ASME international Mechanical Engineering Congress and Exposition. Vol. 2
Paper i proceeding
2018

Geometrical Variation from Selective Laser Heat Treatment of Boron Steels

Vaishak Ramesh Sagar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. Volume 75, p. 409-414
Paper i proceeding
2017

Assessment of manual assembly complexity: a theoretical and empirical comparison of two methods

Ann-Christine Falck, Malin Tarrar, Sandra Mattsson et al
International Journal of Production Research. Vol. 55 (24), p. 7237-7250
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Non-rigid variation simulation using the Sherman-Morrison-Woodbury formulas

Samuel C Lorin, Björn Lindau, Lars Lindkvist et al
PROCEEDINGS OF THE ASME INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND EXPOSITION. Vol. 2
Paper i proceeding
2017

Proactive assessment of basic complexity in manual assembly: development of a tool to predict and control operator-induced quality errors

Ann-Christine Falck, Roland Örtengren, Mikael Rosenqvist et al
International Journal of Production Research. Vol. 55 (15), p. 4248-4260
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Towards Overcoming the Boundaries between Manufacturing and Perceived Quality: An Example of Automotive Industry

Konstantinos Stylidis, Julia Madrid, Casper Wickman et al
Procedia CIRP. Vol. 63, p. 733-738
Paper i proceeding
2017

Mediating constraints across design and manufacturing using platform-based manufacturing operations

Jonas Landahl, Julia Madrid, Christoffer E Levandowski et al
21st International Conference on Engineering Design, ICED 2017, Vancouver, Canada, 21-25 August 2017. Vol. 6 (DS87-6), p. 179-188
Paper i proceeding
2017

How do manufacturing companies acquire new knowledge? - Examples from nine Swedish companies.

Ann-Christine Falck, Per-Johan Wahlborg, Mikael Rosenqvist et al
Proceedings of Nordic Ergonomics Society Conference (NES), Lund, 2017
Paper i proceeding
2017

Toward a Digital Twin for real-time geometry assurance in individualized production

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Johan Carlson et al
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 66 (1), p. 137-140
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Towards robust inter-organizational synergy: Perceived quality knowledge transfer in the automotive industry

Daniel Stenholm, Konstantinos Stylidis, Dag Henrik Bergsjö et al
Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED. Vol. 6 (DS87-6), p. 11-20
Paper i proceeding
2017

Acquisition of new knowledge in Swedish manufacturing companies - How could it be improved?

Ann-Christine Falck, Per-Johan Wahlborg, Mikael Rosenqvist et al
In Proceedings of Nordic Ergonomics Society (NES) conference, Lund 2017
Paper i proceeding
2017

Shifting paradigm: Towards a comprehensive understanding of quality

Björn Falk, Konstantinos Stylidis, Casper Wickman et al
DS 87-9 Proceedings of the 21st International Conference on Engineering Design (ICED 17) Vol 9: Design Education, Vancouver, Canada, 21-25.08. 2017. Vol. 9, p. 255-264
Paper i proceeding
2017

Basic complexity criteria and their impact on manual assembly quality in actual production

Ann-Christine Falck, Mikael Rosenqvist, Roland Örtengren et al
International Journal of Industrial Ergonomics. Vol. 58, p. 117-128
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Using product and manufacturing system platforms to generate producible product variants

Jonas Landahl, Christoffer E Levandowski, Hans L Johannesson et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 61-66
Paper i proceeding
2016

Variation Analysis considering manual assembly complexity in a CAT tool.

Mikael Rosenqvist, Ann-Christine Falck, Lars Lindkvist et al
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 94-99
Paper i proceeding
2016

The Communication Strategies and Customer's Requirements Definition at the Early Design Stages: An Empirical Study on Italian Luxury Automotive Brands

Konstantinos Stylidis, Monica Rossi, Casper Wickman et al
Procedia CIRP. Vol. 50, p. 553-558
Paper i proceeding
2016

The Challenges of Different Roles with Engineering Knowledge Reuse

Daniel Stenholm, Konstantinos Stylidis, Dag Henrik Bergsjö et al
NordDesign 2016. Vol. 2, p. 298-308
Paper i proceeding
2016

Robust design of aero engine structures: Transferring form error data when mapping out design spaces for new turbine components

Anders Forslund, Julia Madrid, Johan Lööf et al
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 47-51
Paper i proceeding
2016

Towards Simulation of Geometrical Effects of Laser Tempering of Boron Steel before Self-Pierce Riveting

SOFFÍA ARNÞRÚÐUR GUNNARSDÓTTIR, Alejandro Rodriguez Basurto, Kristina Wärmefjord et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 304-309
Paper i proceeding
2016

Criteria for assessment of basic assembly complexity

Ann-Christine Falck, Roland Örtengren, Mikael Rosenqvist et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 424-428
Paper i proceeding
2016

Development of a conceptual framework to assess producibility for fabricated aerospace components

Julia Madrid, Rikard Söderberg, Johan Vallhagen et al
Procedia CIRP. Vol. 41, p. 681-686
Paper i proceeding
2016

Welding of non-nominal geometries – physical tests

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Mikael Ericsson et al
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 136-141
Paper i proceeding
2016

Editorial - Procedia CIRP

Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 2-2
Övrigt konferensbidrag
2016

A Preliminary Study of Trends in Perceived Quality Design Attributes in the Automotive Luxury Market Segment

Konstantinos Stylidis, Alex Burnap, Monica Rossi et al
DS 84: Proceedings of the DESIGN 2016 14th International Design Conference, p. 2189-2196
Paper i proceeding
2016

Editorial - Procedia CIRP

Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 3-3
Övrigt konferensbidrag
2016

Efficient Contact Modeling in Nonrigid Variation Simulation

Björn Lindau, Samuel C Lorin, Lars Lindkvist et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 16 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Joining in Nonrigid Variation Simulation

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Björn Lindau et al
Computer-aided Technologies - Applications in Engineering and Medicine
Kapitel i bok
2016

Virtual Geometry Assurance Process and Toolbox

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist, Kristina Wärmefjord et al
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 3-12
Paper i proceeding
2016

Variation Simulation of Dissimilar Materials Using Clip Fasteners

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2016). Vol. 2
Paper i proceeding
2016

Geometry Assurance Integrating Process Variation with Simulation of Spring-In for Composite Parts and Assemblies

Cornelia Jareteg, Kristina Wärmefjord, Christoffer Cromvik et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 16 (3), p. Article Number: 031003 -
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

An industrially validated CMM inspection process with sequence constraints

R. Salman, Johan Carlson, F. Ekstedt et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 138-143
Paper i proceeding
2016

Controlling Geometrical Variation Caused by Assembly Fixtures

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 16 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Automatic routing of flexible 1D components with functional and manufacturing constraints

Tomas Hermansson, Robert Bohlin, Johan Carlson et al
CAD Computer Aided Design. Vol. 79, p. 27-35
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Enabling reuse of inspection data to support robust design: a case in the aerospace industry

Julia Madrid, Johan Vallhagen, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 41-46
Paper i proceeding
2016

Including measures of assembly complexity in proactive geometry assurance, a case study.

Mikael Rosenqvist, Ann-Christine Falck, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 151-156
Paper i proceeding
2016

Optimization and lifecycle engineering for design and manufacture of recycled aluminium parts

J. Le Duigou, S. Gulbrandsen-Dahl, F. Vallet et al
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 65 (1), p. 149-152
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Bridging the gap between point cloud and CAD: A method to assess form error in aero structures

Anders Forslund, Julia Madrid, Rikard Söderberg et al
18th AIAA Non-Deterministic Approaches Conference, 2016; San Diego; United States; 4 January 2016 through 8 January 2016
Paper i proceeding
2015

Welding Simulation of Non-Nominal Structures With Clamps

Samuel C Lorin, Christoffer Cromvik, Fredrik Edelvik et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 15 (02)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Designing simulation platforms for uncertainty—An example from an aerospace supplier

Anders Forslund, Christoffer E Levandowski, Rikard Söderberg et al
17th AIAA Non-Deterministic Approaches Conference, p. 9-
Paper i proceeding
2015

Perceived quality and the core values in the automotive industry: A corporate view

Konstantinos Stylidis, Casper Wickman, Rikard Söderberg
DS79: Proceedings of The Third International Conference on Design Creativity, Indian Institute of Science, Bangalore, p. 166-173
Paper i proceeding
2015

Visual quality and sustainability considerations in tolerance optimization: A market-based approach

Steven Hoffenson, Andreas Dagman, Rikard Söderberg
International Journal of Production Economics. Vol. 168, p. 167-180
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Working procedure for early proactive geometry assurance considering manual assembly complexity

Mikael Rosenqvist, Ann-Christine Falck, Rikard Söderberg
Proceedings - ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, IMECE 2015, Houston, United States, 13-19 November 2015. Vol. 11
Paper i proceeding
2015

Increased Accuracy in Squeak & Rattle Simulations by Enhanced Material Properties, Damping Values and Aligned Evaluation Directions

Mehrdad Moridnejad, Casper Wickman, Jens Weber et al
Proceedings 6th BETA CAE International Conference, 10-12 June, 2015, Thessaloniki, Greece
Paper i proceeding
2015

Structuring Perceived Quality Attributes For Use In The Design Process

Konstantinos Stylidis, Jonas Landahl, Casper Wickman et al
Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED15). Vol. 7 (DS 80-07), p. 33-42
Paper i proceeding
2015

A comparison of two methods for assembly complexity- What are they good for?

Ann-Christine Falck, Lina Andersson, Sandra Mattsson et al
NES, Nordic Ergonomics society, 47th Annual Conference, 02-04 November 2015, Lillehammer, Norway, p. 1-5
Paper i proceeding
2015

Systems thinking in tolerance and quality-related design decision-making

Steven Hoffenson, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 27, p. 59-64
Paper i proceeding
2015

Challenges Moving from Physical into Virtual Verification of Sheet Metal Assemblies

Björn Lindau, Mikael Rosenqvist, Lars Lindkvist et al
Proceedings - ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, IMECE 2015, Houston, United States, 13-19 November 2015
Paper i proceeding
2015

Form Division for Welded Aero Components in Platform-Based Development

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Journal of Aerospace Engineering. Vol. 28 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Variation simulation of stress during assembly of composite parts

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 64 (1), p. 17-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Defining perceived quality in the automotive industry: an engineering approach.

Konstantinos Stylidis, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Procedia CIRP - CIRP 25th Design Conference Innovative Product Creation. Vol. 36, p. 165-170
Paper i proceeding
2015

Taxation and Transparency: How Policy Decisions Impact Product Quality and Sustainability

Steven Hoffenson, Rikard Söderberg
Journal of Mechanical Design - Transactions of the ASME. Vol. 137 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Welding Simulation of Non-Nominal Structures with Clamps

Samuel C Lorin, Christoffer Cromvik, Fredrik Edelvik et al
13th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing
Paper i proceeding
2014

Corporate and customer understanding of core values regarding perceived quality: Case studies on Volvo Car Group and Volvo Group Truck Technology

Konstantinos Stylidis, Steven Hoffenson, Casper Wickman et al
Procedia CIRP. Vol. 21, p. 171-176
Paper i proceeding
2014

Using Morphing Techniques in Early Variation Analysis

Ola S Wagersten, Björn Lindau, Lars Lindkvist et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 14 (1), p. Art. no. 011007-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Method for Handling Model Growth in Nonrigid Variation Simulation of Sheet Metal Assemblies

Björn Lindau, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 14 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Tolerance plugin module in integrated design

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist
Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference. Vol. 3 B, p. Article number V03BT03A009-
Paper i proceeding
2014

Using Morphing Techniques in Early Variation Analysis

Ola S Wagersten, Björn Lindau, Lars Lindkvist et al
Proceedings of the ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2013. Vol. 4
Paper i proceeding
2014

Simulation of non-nominal welds by resolving the melted zone and its implication to variation simulation

Samuel C Lorin, Christoffer Cromvik, Fredrik Edelvik et al
Proceeding of the ASME 2014 International Design Engineering Technical Conference & Computers and Information in Engineering Conference
Paper i proceeding
2014

Influence of rigid and non-rigid variation simulations when assessing perceived quality of split-lines

Casper Wickman, Ola S Wagersten, Karin Nordvall et al
Journal of Engineering Design. Vol. 25 (1-3), p. 1-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Accuracy of Virtually Planned and CAD/CAM-guided Implant Surgery on Plastic Models

Andreas Pettersson, Timo Kero, Rikard Söderberg et al
Journal of Prosthetic Dentistry. Vol. 112 (6), p. 1472-1478
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Industrial Scale Production of Customized Ceramic Prostheses

Dag Henrik Bergsjö, Matts Andersson, Rikard Söderberg et al
Advanced Ceramics for Dentistry, 1st Edition, p. 416-
Kapitel i bok
2014

Variation Simulation of Stresses Using the Method of Influence Coefficients

Samuel C Lorin, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 14 (1), p. 7-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Geometry Assurance Integrating Process Variation with Simulation of Spring-in for Composite Parts and Assemblies

Cornelia Jareteg, Kristina Wärmefjord, Christoffer Cromvik et al
Proc. of ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vol. 2A
Paper i proceeding
2014

Tolerance optimisation considering economic and environmental sustainability

Steven Hoffenson, Andreas Dagman, Rikard Söderberg
Journal of Engineering Design. Vol. 25 (10-12), p. 367-390
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Geometrical robustness analysis considering manual assembly complexity

Mikael Rosenqvist, Ann-Christine Falck, Lars Lindkvist et al
5th CATS 2014 - CIRP Conference on Assembly Systems and Technologies, 20141112-13. Vol. 23 (C), p. 98-103
Paper i proceeding
2014

Variation simulation for composite parts and assemblies including variation in fiber orientation and thickness

Cornelia Jareteg, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 23 (C), p. 235-240
Paper i proceeding
2014

Comparing Standards and Policies for Sustainability in Tolerance Optimization

Steven Hoffenson, Rikard Söderberg
ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference
Paper i proceeding
2014

An Industrially Validated Method for Weld Load Balancing in Multi Station Sheet Metal Assembly Lines

Johan Segeborn, Daniel Segerdahl, F. Ekstedt et al
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 136 (1), p. 7-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Operator Related Causes for Low Correlation Between Cat Simulations and Physical Results

Mikael Rosenqvist, Ann-Christine Falck, Kristina Wärmefjord et al
Proceedings of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vol. 12
Paper i proceeding
2014

Decoupled fixturing strategies for minimized geometrical variation during cutting of stamped parts

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. Vol. 228 (11), p. 1401-1408
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

On the robustness of the volumetric shrinkage method in the context of variation simulation

Samuel C Lorin, Christoffer Cromvik, Fredrik Edelvik et al
Proceedings of the ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vol. 2A
Paper i proceeding
2014

Variation Simulation of Welded Assemblies Using a Thermo-Elastic Finite Element Model

Samuel C Lorin, Christoffer Cromvik, Johan Carlson et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 14 (3), p. Art. no. 031003-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Variation Simulation of Stresses using the Method Of Influence Coefficients

Samuel C Lorin, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Vol. 4
Paper i proceeding
2014

Minimizing Dimensional Variation and Robot Traveling Time in Welding Stations

Johan Carlson, Domenico Spensieri, Kristina Wärmefjord et al
5th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems, November 13-14, 2014, Dresden, Germany. Vol. 23 (C), p. 77-82
Paper i proceeding
2014

Policy and demand as drivers for product quality and sustainability: A market systems approach

Steven Hoffenson, Rikard Söderberg
ASME 2014 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE 2014; Buffalo; United States; 17 August 2014 through 20 August. Vol. 2A
Paper i proceeding
2013

A framework for producibility and design for manufacturing requirements in a system engineering context

Johan Vallhagen, Ola Isaksson, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 11, p. 145-150
Paper i proceeding
2013

Variation simulation of welded assemblies using a thermo-elastic finite element model

Samuel C Lorin, Christoffer Cromvik, Fredrik Edelvik et al
Proceedings of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2013
Paper i proceeding
2013

Non-FEA-Based Method as Means for Knowledge Based Assessment of Perceived Quality

Ola S Wagersten, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition
Paper i proceeding
2013

Statistical shape modeling in virtual assembly using PCA-technique

Björn Lindau, Lars Lindkvist, Alf Andersson et al
Journal of Manufacturing Systems. Vol. 32 (3 (speical issue)), p. 456-463
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

A Method to Optimize Geometric Quality and Motion Feasibility of Assembly Sequences

D. Spensieri, Stig Larsson, Lars Lindkvist et al
Product Lifecycle Management: Geometric Variations, p. 191-208
Kapitel i bok
2013

Using PLM and Trade-Off Curves to Support Set-Based Convergence of Product Platforms

Christoffer E Levandowski, Anders Forslund, Rikard Söderberg et al
19th International Conference on Engineering Design – ICED 2013
Paper i proceeding
2013

Tolerance Optimization for Economic and Ecological Sustainability Using RD&T

Steven Hoffenson, Andreas Dagman, Rikard Söderberg et al
6th International Conference on Life Cycle Management
Övrigt konferensbidrag
2013

Prediction of geometrical variation of forged and stamped parts for assembly variation simulation

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Peter Ottosson et al
Proceedings of International Deep Drawing Research Group Conference 2013, IDDRG2013
Paper i proceeding
2013

Towards Non-FEA-Based Deformation Methods for Evaluating Perceived Quality of Split-Lines

Ola S Wagersten, Casper Wickman, Lars Lindkvist et al
Journal of Engineering Design. Vol. 24 (9), p. 623-639
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Simulation of the effect of geometrical variation on assembly and holding forces

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
International Journal of Product Development. Vol. 18 (1), p. 88-108
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Uncertainty Modeling to Enable Software Development Platforms that Can Automate Complex Mechanical Systems Design

Kevin Otto, Christoffer E Levandowski, Anders Forslund et al
19th International Conference on Engineering Design – ICED 2013
Paper i proceeding
2013

A Chronological Framework for Virtual Sheet Metal Assembly Design

Johan Segeborn, Anders Carlsson, Johan Carlson et al
Product Lifecycle Management - Geometric Variations, ISTE Ltd, Wiley, London, 2010, p. 175-190
Kapitel i bok
2013

Simulation of Variation in Assembly Forces Due to Variation in Spot Weld Position

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Smart Product Engineering, Proceedings of the 23rd CIRP Design Conference
Paper i proceeding
2013

Automatic assembly path planning for wiring harness installations

Tomas Hermansson, Robert Bohlin, Johan Carlson et al
Journal of Manufacturing Systems. Vol. 32 (3), p. 417-422
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

An approach for producibility and DFM-methodology in aerospace engine component development

Johan Vallhagen, Julia Madrid, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 11, p. 151-156
Paper i proceeding
2013

Tolerance Optimization of a Mobile Phone Considering Consumer Demand for Quality and Sustainability in China, Sweden, and the United States

Steven Hoffenson, Andreas Dagman, Rikard Söderberg
International Conference on Engineering Design
Paper i proceeding
2013

Aspects of fixture clamp modeling in non-rigid variation simulation of sheet metal assemblies

Björn Lindau, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist et al
Proceedings of ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition
Paper i proceeding
2013

Sustainability-driven tolerancing and design optimization of an aircraft engine component

Steven Hoffenson, Anders Forslund, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition
Paper i proceeding
2013

Non-nominal path planning for robust robotic assembly

Johan Carlson, Domenico Spensieri, Rikard Söderberg et al
Journal of Manufacturing Systems. Vol. 32 (3), p. 429-435
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Geometric variation simulation and robust design for flexible cables and hoses

Tomas Hermansson, Johan Carlson, Staffan C Björkenstam et al
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. Vol. 226 (5), p. 681-689
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Effects of Variation on Perceived Quality

Karin Nordvall, Rikard Söderberg
Product Life-Cycle Management: Geometric Variations, p. 503-519
Kapitel i bok
2013

Tolerance Specification Optimization for Economic and Ecological Sustainability

Steven Hoffenson, Andreas Dagman, Rikard Söderberg
23rd CIRP Design Conference
Paper i proceeding
2013

Impacts of Geometrical Manufacturing Quality on the Visual Product Experience

Karin Nordvall, MariAnne Karlsson, Rikard Söderberg
International Journal of Design. Vol. 7 (1), p. 69-84
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Squeak & Rattle simulation at Volvo Car Corporation using the E-LINE™ method

Jens Weber, Patrik Sabiniarz, Casper Wickman et al
Proceedings of the 5th ANSA & μETA International Conference, 5-7 June 2013, Thessaloniki, Greece
Paper i proceeding
2013

An Integrated Approach to Technology Platform and Product Platform Development

Christoffer E Levandowski, Daniel Corin Stig, Dag Henrik Bergsjö et al
Concurrent Engineering Research and Applications. Vol. 21 (1), p. 65-83
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Combining Variation Simulation With Thermal Expansion Simulation for Geometry Assurance

Samuel C Lorin, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 13 (3), p. artikel nr 031007-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

A Multi-objective Tolerance Optimization Approach for Economic, Ecological, and Social Sustainability

Steven Hoffenson, Andreas Dagman, Rikard Söderberg
20th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering (LCE)
Paper i proceeding
2012

Geometrical Coupling Analysis to Reduce Complete Assembly Line Complexity

Peter Edholm, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, IMECE2012, November 9-15, 2012, Houston, Texas, USA. Vol. 3 (PARTS A, B, AND C), p. 89-96
Paper i proceeding
2012

Discrete tolerance allocation for product families

Johan Lööf, Rikard Söderberg
Engineering Optimization. Vol. 44 (1), p. 75-85
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Geometric Variation Simulation and Robust Design for Flexible Cables and Hoses

Tomas Hermansson, Johan Carlson, Staffan C Björkenstam et al
CIRP International Conference on Computer Aided tolerancing, Huddersfield, UK, 2012
Paper i proceeding
2012

Using Forming Simulation Results In Virtual Assembly Analysis

Björn Lindau, Alf Andersson, Lars Lindkvist et al
Proceedings of the ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, IMECE2012 (PARTS A, B, AND C), p. 31-38
Paper i proceeding
2012

Automatic path planning for wiring harness installations (wt)

Tomas Hermansson, Robert Bohlin, Johan Carlson et al
4th CIRP Conference on Assembly Technology and Systems - CATS 2012, University of Michigan, Ann Arbor, USA on May 21-23, 2012
Paper i proceeding
2012

Geometry assurance versus assembly ergonomics- Comparative interview studies in five manufacturing companies

Mikael Rosenqvist, Ann-Christine Falck, Rikard Söderberg
In proceedings of the Cirp Conference On Assembly Technologies And Systems, Ann Arbor, USA, 20-22 maj, 2012
Paper i proceeding
2012

Combining Variation Simulation With Welding Simulation for Prediction of Deformation and Variation of a Final Assembly

Andreas Pahkamaa, Kristina Wärmefjord, Lennart Karlsson et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 12 (2), p. 021002-021007
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Non-nominal path planning for increased robustness of robotized assembling processes

Domenico Spensieri, Johan Carlson, Robert Bohlin et al
4th CIRP Conference on Assembly Technology and Systems - CATS 2012, University of Michigan, Ann Arbor, USA on May 21-23, 2012
Paper i proceeding
2012

TOWARD A METHOD FOR IMPROVING PRODUCT ARCHITECTURE SOLUTIONS BY INTEGRATING DESIGNS FOR ASSEMBLY, DISASSEMBLY AND MAINTENANCE

Andreas Dagman, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (PARTS A, B, AND C), p. 377-387
Paper i proceeding
2012

Body in White Geometry Measurements of Non-Rigid Components: a Virtual Perspective

Björn Lindau, Alf Andersson, Lars Lindkvist et al
Proceedings of the ASME 2012 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE 2012. Vol. 5, p. 497-505
Paper i proceeding
2012

The influence of spot weld position variation on geometrical quality

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist et al
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 61 (1), p. 13-16
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

SUSTAINABLE PRODUCTION RESEARCH: AWARENESS, MEASURES AND DEVELOPMENT

Björn Johansson, Andreas Dagman, Emma Rex et al
International Journal of Sustainable Development. Vol. 4 (11), p. 95-104
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Statistical shape modeling in virtual assembly using PCA-technique

Björn Lindau, Alf Andersson, Lars Lindkvist et al
Technologies and Systems for Assembly Quality, Productive and Customization; ed. by Jack S. Hu; Proceedings of the 4th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems May 21 - 22, 2012, Ann Arbor, Michigan, USA, p. 119 - 124
Paper i proceeding
2012

Platform Strategies from a PLM Perspective - Theory and Practice for the Aerospace Industry

Christoffer E Levandowski, Anders Forslund, Rikard Söderberg et al
53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference 2012; Honolulu, HI; United States; 23 April 2012 through 26 April 2012
Paper i proceeding
2012

COMBINING VARIATION SIMULATION WITH THERMAL EXPANSION FOR GEOMETRY ASSURANCE

Samuel C Lorin, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist et al
Proceedings of the ASME 2012 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2012. Vol. 5, p. 477-485
Paper i proceeding
2012

SIMULATING PART AND ASSEMBLY VARIATION FOR INJECTION MOLDED PARTS

Samuel C Lorin, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2012 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2012. Vol. 5, p. 487-496
Paper i proceeding
2012

Robust lifecycle optimization of turbine components using simulation platforms

Anders Forslund, Christoffer E Levandowski, Johan Lööf et al
Proceedings of the 28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 2012. Vol. 4, p. 2593-2604
Paper i proceeding
2012

Robust design and geometry assurance considering assembly ergonomics

Mikael Rosenqvist, Ann-Christine Falck, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2012, Nov. 9-15, 2012, Houston, Texas, USA. Vol. 3 (PARTS A, B, AND C), p. 97-104
Paper i proceeding
2011

A Generalized method for weld Load balancing in multi station sheet metal assembly lines

Johan Segeborn, Daniel Segerdahl, Fredrik Ekstedt et al
Proceedings of the ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2011 November 11-17, 2011, Denver, Colorado, USA
Paper i proceeding
2011

Geometry robustness evaluation for common parts in platform architecture

Peter Edholm, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
International Journal of Shape Modeling. Vol. 16 (1&2), p. 129-150
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Evaluating genetic algorithms on Welding sequence optimization with respect to dimensional variation and cycle time

Johan Segeborn, Johan Carlson, Kristina Wärmefjord et al
Proceedings of the ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2011 August 29-31, 2011, Washington, DC, USA (Volume 5: 37th Design Automation Conference, Parts A and B ) (Paper no. DETC2011-48393), p. 697-704
Paper i proceeding
2011

Current State of the Art on Repair, Maintenance and Servicability in Swedich Automotive Industry - a Virtual Product Realization Approach

Andreas Dagman, Rikard Söderberg
Proceedings of EcoDesign2011: 7th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing
Paper i proceeding
2011

Minimizing Geometric Variation in Multiusage Assembly Line by Geometrical Decoupling

Peter Edholm, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, IMECE2011, November 11-17, 2011, Denver, Colorado, USA. Vol. 3, p. 63-71
Paper i proceeding
2011

Parameters Influencing the Perception of Geometrical Deviations in a Virtual Environment

Karin Nordvall, Ola S Wagersten, Sebastian Tafuri et al
Proceedings of the ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, August 28-31, Washington, DC. Vol. 9, p. 1105-1114
Paper i proceeding
2011

PLM Architecture for Optimization of Geometrical Interfaces in a Product Platform

Christoffer E Levandowski, Peter Edholm, Fredrik Ekstedt et al
Proceedings of the ASME 2011; International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference (Volume 2: 31st Computers and Information in Engineering Conference, Parts A and B ) (Paper no. DETC2011-47801), p. 1237-1244
Paper i proceeding
2011

MULTIDISCIPLINARY ROBUSTNESS EVALUATIONS OF AERO ENGINE STRUCTURES

Anders Forslund, Rikard Söderberg, Ola Isaksson et al
XX International Symposium on Air Breathing Engines 2011 (ISABE 2011), Proceedings of a meeting held 12-16 September 2011, Gothenburg, Sweden
Paper i proceeding
2011

Robustness in aerospace components manufacturing and fabrication – a case study

Johan Vallhagen, Johan Lööf, Rikard Söderberg et al
Proceedings of ISABE2011
Paper i proceeding
2011

A Framework for Non-nominal Visualization and Perceived Quality Evaluation

Ola S Wagersten, Karin Nordvall, Casper Wickman et al
Proceedings of the ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, August 28-31, Washington, DC. Vol. 2 (Parts A and B), p. 739-748
Paper i proceeding
2011

Virtual Robustness Evaluation of Turbine Structure Assemblies Using 3D Scanner Data

Anders Forslund, Rikard Söderberg, Johan Lööf
Proceedings of the ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vol. 1, p. 157-165
Paper i proceeding
2011

Multidisciplinary Robustness Evaluations of Aero Engine Structures

Anders Forslund, Rikard Söderberg, Johan Lööf
20th ISABE Conference 2011 Proceedings
Paper i proceeding
2010

Load balancing of welds in multi station sheet metal assembly lines

Johan Segeborn, Daniel Segerdahl, Johan Carlson et al
Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, November 12-18, 2010 (PARTS A AND B), p. 625-630
Paper i proceeding
2010

Aesthetic consequences of making car exteriors visually robust to geometrical variation

Karin Nordvall, Rikard Söderberg
Journal of Design Research. Vol. 8 (3), p. 252-271
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Accuracy of CAD/CAM-guided surgical template implant surgery on human cadavers: Part I

Andreas Pettersson, Timo Kero, Luc Gillot et al
Journal of Prosthetic Dentistry. Vol. 103 (6), p. 334-342
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Evaluating Genetic Algorithms that Optimize Welding Sequence with Respect to Geometrical Assembly Variation

Johan Segeborn, Johan Torstensson, Johan Carlson et al
Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, August 25-27, Gothenburg, Sweden
Paper i proceeding
2010

Geometry Interactions in Configurable Platform Models

Peter Edholm, Hans L Johannesson, Rikard Söderberg
Proceedings of the 11th International Design Conference Design 2010, 17-20 May, Dubrovnik, p. 195-204
Paper i proceeding
2010

Virtual variation simulation of CAD/CAM template-guided surgeries performed on human cadavers: Part II

Timo Kero, Andreas Pettersson, Jenny Fäldt et al
Journal of Prosthetic Dentistry. Vol. 104 (1), p. 48-55
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Identifying Critical Areas for Styling Data Based Simulation to Evaluate Perceived Quality Related to Non-Rigidity

Ola S Wagersten, Rikard Söderberg
Proceedings of the 8th International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, NordDesign 2010, August 25-27, 2010, Göteborg, Sweden,. Vol. 1, p. 31-40
Paper i proceeding
2010

Retrospective Analysis and Evaluation of Non-Nominal Visualization as Means for Evaluation of Perceived Quality in the Automotive Industry

Casper Wickman, Rikard Söderberg
Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, p. 385-394
Paper i proceeding
2010

Knowledge-based Configuration of Integrated Product and Process Platforms

Peter Edholm, Andreas Lindquist Wahl, Hans L Johannesson et al
2009 ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, DETC2009; San Diego, CA; United States; 30 August 2009 through 2 September 2009. Vol. 2 (Part A), p. 495-504
Paper i proceeding
2010

Simulating Geometrical Variation in Injection Molding

Samuel C Lorin, Rikard Söderberg, Johan Carlson et al
Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, August 25-27, Gothenburg, Sweden.. Vol. 8 (2), p. 395-404
Paper i proceeding
2010

Optimizing Locator Position to Maximize Robustness in Critical Product Dimensions

Johan Lööf, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE2009; San Diego, CA; United States; 30 August 2009 through 2 September 2009. Vol. 2 (PARTS A AND B), p. 515-522
Paper i proceeding
2010

Strategies for Optimization of Spot Welding Sequence with Respect to Geometrical Variation in Sheet Metal Assemblies

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, November 12-18, 2010. (PARTS A AND B), p. 569-577
Paper i proceeding
2010

Combining Variation Simulation with Welding Simulation for Prediction of Deformation

Andreas Pahkamaa, Kristina Wärmefjord, Lennart Karlsson et al
Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, November 12-18, 2010., p. 81-88
Paper i proceeding
2010

Including Assembly Fixture Repeatability in Rigid and Non-Rigid Variation Simulation

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Johan Carlson
Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, November 12-18, 2010. (PARTS A AND B), p. 355-361
Paper i proceeding
2010

Variation Simulation of Spot Welding Sequence for Sheet Metal Assemblies

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, August 25-27, Gothenburg, Sweden
Paper i proceeding
2010

Robust Tolerance Design Applied on Robot Concept Development

Peter Edholm, Johan Lööf, Arne Trangärd et al
8th International NordDesign Conference, NordDesign 2010; Goteborg; Sweden; 25 August 2010 through 27 August 2010, p. 21-30
Paper i proceeding
2010

Geometry robustness evaluation for common parts in platform architecture

Peter Edholm, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Proceedings of the 8th International Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering, TMCE 2010. April 12–16, 2010, Ancona, Italy. Vol. 2, p. 1003-1012
Paper i proceeding
2010

A Method for Improving Dental Crown Fit-Increasing the Robustness

Timo Kero, Rikard Söderberg, Matts Andersson et al
International Journal of Medicine and Medical Sciences. Vol. 1 (3), p. 185-192
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Variation Feedback and 3D Visualization of Geometrical Inspection Data

Fredrik Wandebäck, Rikard Söderberg, Johan Carlson et al
Proceedings of the ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE, August 30 - September 2, 2009, San Diego, California, USA. Vol. 8, p. 197-208
Paper i proceeding
2010

Investigating the Role of Simulation for Robust Plastic Design

Samuel C Lorin, Karin Nordvall, Rikard Söderberg
Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development. Vol. 1, p. 185-194
Paper i proceeding
2010

An investigation of the effect of sample size on geometrical inspection point reduction using cluster analysis

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. Vol. 3 (3), p. 227-235
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Applied CC configuration in PDM/CAD environment

Peter Edholm, Christoffer E Levandowski, Hans L Johannesson et al
INTECH 2010 Prag
Paper i proceeding
2009

Appearance FMEA - a Method for Appearance Quality Evaluation of Early Design Concepts

Karin Nordvall, Timo Kero, Rikard Söderberg
2009 ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, DETC2009; San Diego, CA; United States; 30 August 2009 through 2 September 2009. Vol. 8 (PART A), p. 217-225
Paper i proceeding
2009

The Effects of Geometrical Variation on Perceived Quality - A Close Look at the Concept of Visual Robustness

Karin Nordvall, Rikard Söderberg
Proceedings of the 11th International Conference on Computer Aided Tolerancing, March 26-27, Annecy, France
Paper i proceeding
2009

A method to optimize geometrical quality and motion feasibility of assembly sequences

Domenico Spensieri, Johan Carlson, Lars Lindkvist et al
The 11th CIRP International Conference on Computer Aided Tolerancing, Annecy, France
Paper i proceeding
2009

A Chronological Framework for Virtual Sheet Metal Assembly Design

Johan Segeborn, Anders Carlsson, Johan Carlson et al
The 11th CIRP International Conference on Computer Aided Tolerancing, Annecy, France, March 26th-27th 2009.
Paper i proceeding
2009

Non-Nominal Physical Representation for Evaluation of Perceived Quality

Ola S Wagersten, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Proceedings of the 11th International Conference on Computer Aided Tolerancing, March 26-27, Annecy, France
Paper i proceeding
2009

A Measure of the Information Loss for Inspection Point Reduction

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 131 (5), p. 0510171-0510176
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Introducing fast robot roller hemming process in automotive industry

Babak Saboori Shirazifard, Behzad Saboori Shirazifard, Johan Carlson et al
World Academy of Science, Engineering and Technology. Vol. 58, p. 503-506
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Locator management for platform-based architectures in PLM systems

Peter Edholm, Rikard Söderberg
11th edition of The CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing. Annecy (France). March, 26th and 27th 2009
Paper i proceeding
2009

Non-Rigid Behavior Prediction Based on Styling Data for Evaluation of Perceived Quality

Ola S Wagersten, Casper Wickman, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2009), November 13-19, Lake Buena Vista, Florida, USA
Paper i proceeding
2009

ASSESSING METHODS FOR MANAGEMENT OF R&D PROCESS INFORMATION

Timo Kero, Dag Henrik Bergsjö, Amer Catic et al
International Association for Management of Technology, IAMOT 2009 Proceedings
Paper i proceeding
2009

Module-based variation simulation in platform architecture

Peter Edholm, Rikard Söderberg
11th edition of The CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing. Annecy (France). March, 26th and 27th 2009
Paper i proceeding
2009

Importance of navigation method in virtual environments during non-nominal evaluation of Perceived Quality

Casper Wickman, Rikard Söderberg
Proceedings of the 11th International Conference on Computer Aided Tolerancing, March 26-27, Annecy, France
Paper i proceeding
2009

Parameters Influencing Geometrical Quality and Station Cycle Time in Sheet Metal Assemblies

Johan Segeborn, Johan Carlson, Anders Carlsson et al
2nd Nordic Conference on Product Lifecycle Management, January 28-29, 2009
Paper i proceeding
2008

A Measure of the Information Loss for Inspection Point Reduction

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
ASME 2008 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE2008; Brooklyn, NY; United States; 3 August 2008 through 6 August 2008 (PARTS A AND B), p. 693-700
Paper i proceeding
2008

Improving Decision Making by Simulating and Visualizing Geometrical Variation in Non-rigid Assemblies

Rikard Söderberg, Casper Wickman, Lars Lindkvist
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 57 (1), p. 175-178
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Integrating Assembly Design Sequence Optimization, and Advanced Path Planning

D Spensieri, Johan Carlson, Robert Bohlin et al
2008 ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, DETC 2008; New York City, NY; United States; 3 August 2008 through 6 August 2008. Vol. 1 (PART A), p. 73-81
Paper i proceeding
2008

Optical quality as a product attribute - a descriptive study from the automotive industry

Karin Nordvall, Rikard Söderberg
Proceedings of NordDesign 2008, August 21-23, Tallinn, Estonia, p. 79-88
Paper i proceeding
2008

Tolerance Simulation of Compliant Sheet Metal Assemblies Using Automatic Node-Based Contact Detection

Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Proceedings of ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition, October 31- November 6, 2008, Boston, USA, p. 35-44
Paper i proceeding
2008

Aesthetic Consequences of Making Car Exteriors Visually Robust to Geometric Variation

Karin Nordvall, Rikard Söderberg
Proceedings of the Seventh International Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering - TMCE 2008, April 21-25, Izmir, Turkey, p. 385-398
Paper i proceeding
2008

Method for Analyzing Probe Scanned Surfaces

Timo Kero, Rikard Söderberg, Matts Andersson
PROCEEDINGS OF THE 10TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATIC CONTROL, MODELLING & SIMULATION (ACMOS'08). Vol. 2008, p. 192-199
Paper i proceeding
2008

Secure Variation along a Robot Path using Discrete Tolerance Allocation Optimization

Johan Lööf, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the 2nd CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems, 21-23 September 2008, Toronto, Ontario, Canada
Paper i proceeding
2007

VARIATION SIMULATION TOOLKIT FOR VIRTUAL VERIFICATION OF DENTAL DRILL-GUIDED SURGERIES

Timo Kero, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg et al
III INTERNATIONAL CONGRESS ON COMPUTATIONAL BIOENGINEERING, p. 333-338
Paper i proceeding
2007

Envelope of Rotating Parts Based on Motion and Variation Simulation Data

Johan Lööf, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
10th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing, Specification and Verification for Assemblies, March 21-23, Erlangen, Germany, 2007
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Variation Analysis Toolbox for Non-Nominal Path Planning for Industrial Robots

Lars Lindkvist, Rikard Söderberg, Johan Carlson
ASME IMECE 2007, November 11-15, 2007, Seattle, Washington, USA (IMECE2007-43376)
Paper i proceeding
2007

Gometrically Robust Form Division

Andreas Dagman, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2007 Internatioinal Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, p. 9-
Paper i proceeding
2007

Geometry Design Supported by Minimizing and Visualizing Collision in Dynamic Packing

Johan Segeborn, Johan Carlson, Robert Bohlin et al
International Journal of Mathematical, Physical and Engineering Sciences. Vol. 1 (2), p. 101-108
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Perception of gap and flush in virtual environments

Casper Wickman, Rikard Söderberg
Journal of Engineering Design. Vol. 18 (April 2007/2), p. 175-193
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Geometrical inspection point reduction for rigid and non-rigid parts using cluster analysis – an industrial verification

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
10th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing, Specification and Verification for Assemblies, March 21-23, Erlangen, Germany, 2007
Paper i proceeding
2007

Process Optimization Regarding Geometrical Variation and Sensitivity Involving Dental Drill- and Implant-Guided Surgeries

Timo Kero, Rikard Söderberg, Matts Andersson et al
International Journal of Biomedical Sciences. Vol. 2 (4), p. 237-243
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

An Efficient Solution to the Discrete Least-Cost Tolerance Allocation Problem with General Loss Functions

Johan Lööf, Tomas Hermansson, Rikard Söderberg
Models for Computer Aided Tolerancing Design and Manufacturing
Kapitel i bok
2007

Top-Down Decomposition of Multi-Product Requirements onto Locator Tolerances

Johan Lööf, Rikard Söderberg
Proceedings of IMECE2007, 2007 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 11-15, 2007, Seattle, Washington, USA.. Vol. 3, p. 247-255
Paper i proceeding
2007

Categories of Visual Quality Cues

Karin Nordvall, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2007 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, September 4-7, Las Vegas, Nevada. Vol. 4, p. 881-889
Paper i proceeding
2007

Factory-in-a-Box–Solutions for availability and mobility of flexible production capacity

Mikael Hedelind, Mats Jackson, Peter Funk et al
In Proceedings av 1 st Swedish Production Symposium 28-30 Augusti, Göteborg, Sverige
Paper i proceeding
2006

Split-line Design for Given Geometry and Location Systems

Andreas Dagman, Rikard Söderberg
Journal of Engineering Design. Vol. 17 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Virtual Geometry Assurance For Effective Product Realisation

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist, Johan Carlson
1st Nordic Conference on Product Lifecycle Management - NordPLM' 06, Göteborg, January 25-26 2006.
Övrigt konferensbidrag
2006

Form division in automobile design - linking design and manufacturability

Andreas Dagman, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Design 2006 9th International Design Conference, May 15-18, 2006, Dubrovnik, Croatia, Editor Marjanovic´, D. Vol. 1, p. 495-502
Paper i proceeding
2006

Computer-aided robustness analysis for compliant assemblies

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist, Stefan Dahlström
Journal of Engineering Design. Vol. 17 (5), p. 411-428
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Managing Physical Dependencies through Location System Design

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist, Johan Carlson
Journal of Engineering Design. Vol. 17 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Visualization of Motion Envelope of Parts and Assemblies Based on Simulation or Measurement Data

Johan Lööf, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Paper i proceeding
2006

Visual Sensitivity: Communicating Poor Quality

Karin Nordvall, Andreas Dagman, Rikard Söderberg
Proceedings of the Design 2006 9th International Design Conference, May 15-18, Dubrovnik, Croatia. Vol. 1, p. 713-
Paper i proceeding
2006

Visualization of Variation in Early Design Phases: A Convex Hull Approach

Johan Lööf, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of The Design 2006 9th International Design Conference, May 15-18, Dubrovnik, Croatia. Vol. 2, p. 905-912
Paper i proceeding
2005

Virtual Locator Trimming in Pre-Production-Rigid and Non-Rigid Analysis

Lars Lindkvist, Johan Carlson, Rikard Söderberg
2005 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, IMECE 2005; Orlando, FL; United States; 5 November 2005 through 11 November 2005. Vol. 16-1, p. 561-568
Paper i proceeding
2005

Non-nominal Path Planning of Assembly Processes

Johan Carlson, Rikard Söderberg, Robert Bohlin et al
2005 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition
Paper i proceeding
2005

Practical Implications in Tolerance Analysis of Sheet Metal Assemblies

Stefan Dahlström, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
9th CIRP Seminar on Computer-Aided Tolerancing, April 10-12, 2005, Tempe, Arizona,USA
Övrigt konferensbidrag
2005

An Efficient Solution to the Discrete Least-Cost Tolerance Allocation Problem With General Loss Functions

Johan Lööf, Tomas Hermansson, Rikard Söderberg
The 9th CIRP International Seminar on Computer Aided Tolerancing, April 11-12, Tempe, Arizona, USA
Övrigt konferensbidrag
2004

A Study of Customers' and the Automotive Industry's Attitude Regarding Visual Quality Appearance of Split-Lines

Andreas Dagman, Casper Wickman, Rikard Söderberg
4th International Conference on Advanced Engineering Design AED' 2004; Glasgow, Scotland, UK; 5-8 Sept 2004
Övrigt konferensbidrag
2004

Comparison of non-nominal geomerty models represented in physical versus virtual enviroments

Casper Wickman, Rikard Söderberg
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 4 (3), p. Month 9-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Computer Aided Tolerance Chain and Sensitivity Analysis

Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Journal of Engineering Design. Vol. 14 (1), p. 17-39
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Comparison of Non-Nominal Geometry Models Represented in Physical Versus Virtual Environments

Casper Wickman, Rikard Söderberg
ASME 2003 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2003) (IMECE2003-43181), p. 29-37 (9 pages)
Paper i proceeding
2003

Assembly Root Cause Analysis - A Way to Reduce Dimensional Variation in Assembled Products

Johan Carlson, Rikard Söderberg
International Journal of Flexible Manufacturing Systems. Vol. 15 (2), p. 113-150
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Towards a Method for Early Evaluations of Sheet Metal Assemblies

Stefan Dahlström, Rikard Söderberg
Geometric Product Specification and Verification: Intergation of Functionality
Kapitel i bok
2003

Geometrical Inspection Point Reduction Based on Combined Cluster and Sensitivity Analysis

Johan Carlson, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition
Paper i proceeding
2003

Automated seam variation and stability analysis for automotive body design

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
GEOMETRIC PRODUCT SPECIFICATION AND VERIFICATION: INTEGRATION OF FUNCTIONALITY, p. 255-264
Kapitel i bok
2003

Virtual Verification of Split Lines with Given References

Andreas Dagman, Rikard Söderberg
ICED - 14th International Conference on Engineering Design, Stockholm, Sweden; 19-21 August 2003 / ed. by Folkesson, A., Gralén, K., Norell, M. and Sellgren, U.. Vol. 1, p. 191-192
Paper i proceeding
2003

Toward non-nominal virtual geometric verification by combining VR and CAT technologies

Casper Wickman, Rikard Söderberg
Geometric Product Specification and Verification: Intergration of Functionality, Edited by P Bourdet and L Mathieu, Kluwer Academic Publishers, p. 301-310
Kapitel i bok
2002

Stability and Seam Variation Analysis for Automobile Body Design

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Journal of Engineering Design. Vol. 13 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Intercorporating Fixture Variation in Compliant Assembly Variation Analysis

Yufeng Long, Jack Hu, Rikard Söderberg
2002 Japan-USA, Symposium on Flexible Automation,Hiroshima, July 15-17 2002, Hiroshima, Japan
Paper i proceeding
2002

Geometrical Coupling Analysis in Assembly Design

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Second International Conference on Axiomatic Design, MIT, Cambridge, MA, June 9-11, 2002
Övrigt konferensbidrag
2002

Analysis of the Final Geometry Due to Weld Process Effects in Sheet Metal Assemblies

Stefan Dahlström, Rikard Söderberg
Fourth International Symposium on Tools and Methods for Competitive Engineering
Paper i proceeding
2002

Identifying Variable Effects on the Dimensional Quality of Compliant Assembly, Using Computer Experiments

Stefan Dahlström, Jack Hu, Rikard Söderberg
The ASME 2002 Design Engineering Technical Conferences
Paper i proceeding
2002

The Use of Measurement Data in CATM

Fredrik Wandebäck, Per-Johan Wahlborg, Rikard Söderberg
Journal of Engineering Design. Vol. 13 (1), p. 63-76
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Non-Nominal Virtual Geometric Verification by Combining VR and CAT Technologies

Casper Wikman, Rikard Söderberg
The 27th ASME Design Automation Conference, September 9-12 2001, Pittsburg
Paper i proceeding
2001

Towards Non-Nominal Virtual Geometric Verification by Combining VR and CAT Technologies

Casper Wickman, Rikard Söderberg
7th CIRP Seminar on Computer-Aided Tolerancing, April 24-25, 2001, Cachan, France
Övrigt konferensbidrag
2001

Towards a Method for Early Evaluations Sheet Metal Assemblies

Stefan Dahlström, Rikard Söderberg
7th CIRP Seminar on Computer-Aided Tolerancing, April 24-25, 2001,Cachan. France
Övrigt konferensbidrag
2001

Increased Concurrency Between Styling and Design using CAT Technology Combined with Virtual Reality

Casper Wickman, Rikard Söderberg
Journal of Concurrent Engineering Research and Applications. Vol. 11 (1), p. 7-16
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Automated Seam Variation and Stability Analysis in Automobile Body Design

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
7th CIRP Seminar on Computer-Aided Tolerancing, April 24-25, 2001, Cachan, France
Övrigt konferensbidrag
2001

Early Robustness Analysis by use of Structure and Matrix Models

Hans L Johannesson, Rikard Söderberg
CIRP Design Seminar, June 6-8,2001, Stockholm
Övrigt konferensbidrag
2001

Increased Concurrency Between Styling and Design using CAT Technology Combined with Virtual Reality

Casper Wickman, Rikard Söderberg
Eighth ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, August 20-22, 2001, Anaheim, California, USA
Paper i proceeding
2001

Automated seam variation and stability analysis for automotive body design

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
7th CIRP International Seminar on Computer-Aided Tolerancing
Paper i proceeding
2001

Defining Quality Appearance Index Weights by Combining VR and CAT Technologies

Casper Wickman, Rikard Söderberg
Proceedings of DETC'01 ASME 2001 Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (DAC-21143)
Paper i proceeding
2000

Tool for Assembly Locating Scheme Definition

Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Proceedings of the 26th ASME Design Automation Conference, September 10-13, Baltimore, MAryland, USA, DETC2000/DAC-14498
Paper i proceeding
2000

The Use of Measurement Data in CATM

Fredrik Wandebäck, Per-Johan Wahlborg, Rikard Söderberg
Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering, TMCE 2000, April 18-21, 2000,. Delft, the Netherlands
Paper i proceeding
2000

Robust Design and Tolerancing from Concept to Detail Design

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the 33rd CIRP International Seminar on Manufacturing Systems, Stockholm, Sweden, 5-7 June, 2000
Övrigt konferensbidrag
2000

Structure and Matrix Models for Tolerance Analysis from Configuration to Detail Design

Hans L Johannesson, Rikard Söderberg
Research in Engineering Design. Vol. 12, p. 112-125
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Multi-Fixture Assembly System Diagnosis Based on Part and Subassembly Measurement Data

Johan Carlson, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME Design for Manufacture conference, September 10-13, Baltimore, Maryland, USA, DETC2000/DFM-14037
Paper i proceeding
1999

Locating Scheme Analysis for Robust Assembly and Fixture Design

Rikard Söderberg, Johan Carlson
Proceedings of the ASME Design Automation Conference, September 12-15, Las Vegas, Nevada, USA DETC99/DAC-8690
Paper i proceeding
1999

Tolerance Chain Detection by Geometrical Constraint Based Coupling Analysis

Rikard Söderberg, Hans L Johannesson
Journal of Engineering Design. Vol. 10 (1), p. 5-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Concurrent Robust Product and Process Design

Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Proccedings of the ASME Design Automation Conference, September 12-15, Las Vegas, Nevada, USA, DETC99/DAC-8687
Paper i proceeding
1999

Two-Step Procedure for Robust Design Using CAT Technology

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the 6th CIRP International Seminar on Computer Aided Tolerancing, Enschede, the Netherlands, March 22-24. 1999
Övrigt konferensbidrag
1999

Computer Aided Assembly Robustness Evaluation

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Journal of Engineering Design. Vol. 10 (2), p. 165-181
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Computer Aided Tolerance Management-The Holistic Approach to Variation Control

Fredrik Wandebäck, Rikard Söderberg, Per-Johan Wahlborg
Conference on Integration in Manufacturing, Göteborg, Sweden, 6-8 October 1998
Övrigt konferensbidrag
1998

The Subcontractors Role in Computer Aided Tolerance Management

Rikard Söderberg, Fredrik Wandebäck, Per-Johan Wahlborg
Proceedings of the ASME Design for Manufacturing Conference, September 13-16 Atlanta, GA, USA, DETC98/DFM-5718
Paper i proceeding
1998

Spartial Incompatibility - Part Interaction and Tolerance Allocation in Configuration Design

Rikard Söderberg, Hans L Johannesson
Proceedings of ASME of the Design Therory and Methodology Conference, September 13-16, Atlanta, GA, USA, DETC98/DTM-5643
Paper i proceeding
1998

Robust Design by Support of CAT Tools

Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME Design Automation Conference, September 13-16, Atlanta, GA, USA DETC98/DAC-5633
Paper i proceeding
1995

On Functional Tolerances in Machine Design

Rikard Söderberg
Doktorsavhandling
1995

Optimal Tolerance Band and Manufacturing Target for Monotonic Loss functions with Functional Limits

Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME Design Automation Conference Vol 1 ASME DE-Vol 82-1, p. 345-352
Paper i proceeding
1994

Tolerance Allocation in a CAD Enviroment Considering Quality and Manufacturer Cost

Rikard Söderberg
Proceedings of Lean Production: from Concept to Product Conference, IMC-11 Belfast 31 August-2 September. Vol. 2, p. 789-800
Paper i proceeding
1994

Robust Design by Tolerance Allocation Considering Quality and Manufacturer Cost

Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME Desgin Automation Conference. Vol. 2 (ASME DE-69-2), p. 219-226
Paper i proceeding
1994

Theoretical and Methodological Base for Computer Aided Design

Hans L Johannesson, Johan Malmqvist, Rikard Söderberg
Proceedings of the CIRP International Workshop on Design Theory and Methodology
Paper i proceeding
1993

Computer aided tolerance allocation in mechanical design

Rikard Söderberg
Licentiatavhandling
1993

Tolerance Allocation Considering Customer and Manufacturing Objectives

Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME Deign Automation Conference. Vol. 2 (ASME DE-VOL 65-2), p. pp 149-157
Paper i proceeding
1992

CATI: A Computer Aided Tolerancing Interface

Rikard Söderberg
Proceedings of thr ASME Design Automation Conference,. Vol. 2 (44-2), p. 157-164
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 37 forskningsprojekt

2021–2024

Digital kvalitetssäkring för hållbar produktion

Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Roham Sadeghi Tabar Produktutveckling
Abolfazl Rezaei Aderiani Produktutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2021–2022

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for SustainableQuality Attributes Definition in Automotive Industry

Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Kostas Stylidis Produktutveckling
VINNOVA

2019–2022

Analys med manikin för bättre geometrisk kvalitet vid manuell montering (AMIGO)

Mikael Rosenqvist Produktutveckling
Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2019–2019

DigiGeo

Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Johan C Berglund Produktutveckling
Andreas Dagman Produktutveckling
VINNOVA

2019–2021

Datadriven UX

Casper Wickman Produktutveckling
Julia Orlovska Produktutveckling
Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation

2018–2018

Förutsättningar för uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring

Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
VINNOVA

2018–2020

Design av knapptryckningsljud (DOSS)

Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
VINNOVA

2018–2019

Digital tvilling för geometrisäkrad produktion

Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Kristina Wärmefjord Industri- och materialvetenskap
VINNOVA

2017–2022

Databaserad automatiserad produktionsstyrning av fabricerade komponenter

Rikard Söderberg Produktutveckling
Hugo Hultman Produktutveckling
Johan Vallhagen Produktutveckling
Stefan Cedergren Yt- och mikrostrukturteknik
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2017–2020

Konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter

Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Julia Madrid Produktutveckling
VINNOVA

2017–2020

HJT-Hybrid Joining Testbädd för smart produktion

Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
VINNOVA

2017–2021

Semi-Autonom körning och dess påverkan på Mod-medvetenhet och användarUpplevelse (SAMU)

Casper Wickman Produktutveckling
MariAnne Karlsson Design and Human Factors
Fjolle Novakazi Design and Human Factors
Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Lars-Ola Bligård Design and Human Factors
VINNOVA

2016–

Squeak and Rattle Prediction for Robust Product Development

Mohsen Bayani Industri- och materialvetenskap
Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Casper Wickman Produktutveckling
Volvo Cars

2016–2021

Smart Assembly 4.0

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Johan Carlson Produktutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Lars Lindkvist Produktutveckling
Roham Sadeghi Tabar Produktutveckling
Bengt Lennartson Automation
Abolfazl Rezaei Aderiani Produktutveckling
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2016–2018

Geometrioptimerad limfogning II fokus montering av komponeneter

Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
VINNOVA

2016–2016

Lärandebaserad maskinoptimering (MachOp)

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
VINNOVA

2016–2016

Lärandebaserad maskinoptimering MachOpt

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
VINNOVA

2015–2017

Geometrioptimerad limfogning för hållbar produktion

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
VINNOVA

2015–2016

ProduktionBygg

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
VINNOVA

2014–2016

GeoVar: Non-rigid geometry variation for fabricated aero engine structure

Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Europeiska kommissionen (EU)

2014–2015

AProC - Automatiserad Processkontroll BIW

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Ilker Erdem Produktionssystem
Petter Falkman Automation
VINNOVA

2013–2016

Producerbarhet och konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
VINNOVA

2013–2016

Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionsystemutveckling

Christoffer E Levandowski Produktutveckling
Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2013–2016

Proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion (PEGASUS)

Nina Silow Produkt- och produktionsutveckling
Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Mikael Rosenqvist Produktutveckling
Ann-Christine Falck Produktionssystem
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

1 publikation finns
2013–2016

TOICA - Integrerad termiskt driven konceptualisering av flygplan

Ola Isaksson Produktutveckling
Dag Raudberget Produktutveckling
Hans L Johannesson Produktutveckling
Jonas Landahl Produktutveckling
Tomas Grönstedt Strömningslära
Christoffer E Levandowski Produktutveckling
Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Olivier Petit Strömningslära
Anders Forslund Produktutveckling
Europeiska kommissionen (EU)

2013–2017

Konstruktion för Prestanda - avancerad motorarkitektur och integration

Tomas Grönstedt Strömningslära
Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Visakha Raja Produktutveckling
Ola Isaksson Produktutveckling
Hans L Johannesson Produktutveckling
VINNOVA

2013–2016

Optimering av livscykelrobusthet i tidiga utvecklingsfaser II

Ola Isaksson Produktutveckling
Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Jonas Landahl Produktutveckling
Anders Forslund Produktutveckling
Johan Lööf Produktutveckling
VINNOVA

2012–2013

Kundanpassat och kostnadseffektivt husbyggande med industriella plattformar

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
VINNOVA

2012–2016

LOw COst Manufacturing and Assembly of Composite and Hybrid Structures (LOCOMACHS)

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Ilker Erdem Produktionssystem
Lars Lindkvist Produktutveckling
Europeiska kommissionen (EU)

2012–2013

Konstruktion för tillverkning- metoder för bättre tillverkning av Aerospacekomponenter.

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2011–2013

Effektiva värdekedjor för framtagning av premiumprodukter

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Lars Lindkvist Produktutveckling
VINNOVA

2011–2012

LWE och Wingquist i skön förening - konkurrenskraftig produktion över gränserna

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
VINNOVA

2011–2014

Robotbaserad in-line mätning (InRob)

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
VINNOVA

2010–2012

Datorstödd process för geometrisäkrad fast tandprotetik

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
VINNOVA

2010–2012

Effektiv geometriverifiering genom parametriserade mättypsregler

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
VINNOVA

2009–2013

Intelligently moving manikin - IMMA

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2009–2012

Packning och monteringsanalys av flexibla material i hybrid och lättviktsfordon

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Rikard Söderberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.