Digital tvilling för geometrisäkrad produktion
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Projektet syftar till att utveckla en digital tvilling för geometrisäkrad produktion som dels ska kunna köras i realtid för att styra pågående produktionsprocess, dels kunna användas i tidigare utvecklingsskeden för att simulera och visualisera effekten av geometrisk variation.

Resultaten kommer att stärka svensk industris konkurrenskraft inom genom bättre kvalitet och minskad tid och kostnad.


Projektet kommer att ha tre tydliga leveranser kopplad till ”Digital tvilling för geometrisäkrad produktion”:

1. Bättre materialmodeller och snabbare algoritmer för användning i realtid

2. Bättre visualiseringsmöjligheter för att stötta hela utvecklingskedjan

3. ”Specifikation” för en framtida ”digital thread” (digitalt informationsflöde) för geometrisäkrad produktion.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Prefekt vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Kristina Wärmefjord

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Rd&T Technology Ab

Mölndal, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Wingquist laboratory

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-15