Kristina Wärmefjord

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Kristina Wärmefjord disputerade 2011 och jobbar inom forskargruppen ”Geometrisäkring & Robust Konstruktion”. Hennes huvudsakliga forskningsfokus ligger inom variationssimulering för icke-stela komponenter och metoder som syftar till att minska skillnaden mellan simulerade och verkliga resultat. Med en ökad noggrannhet i variationssimuleringen ökar kvaliteten, simuleringar kan ersätta fysiska prototyper och testserier och därmed kan produktframtagningskostnaden reduceras.Merparten av arbetet sker i nära samarbete med ett antal företag, mestadels från fordons- och flygindustrin.Kristina är assistant director för Wingquist Laboratory VINN Excellence Center och projektledare för projekten “Smart Assembly” och “Virtual Robust Design and Simulation Methods”.

Källa: chalmers.se

Visar 68 publikationer

2019

Developing a selective assembly technique for sheet metal assemblies

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
International Journal of Production Research
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Reliability based design optimization of surface-to-surface contact for cutting tool interface designs

Soner Camuz, Magnus Bengtsson, Rikard Söderberg et al
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. Vol. 141 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A virtual design of experiments method to evaluate the effect of design andwelding parameters on weld quality in aerospace applications

Julia Madrid, Samuel C Lorin, Rikard Söderberg et al
Aerospace. Vol. 6 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Influence of Selective Laser Heat Treatment Pattern Position on Geometrical Variation

Vaishak Ramesh Sagar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 141 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Individualizing Locator Adjustments of Assembly Fixtures Using a Digital Twin

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 19 (4), p. 041019- 041028
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A Novel Rule-Based Method For Individualized Spot Welding Sequence Optimization With Respect to Geometrical Quality

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 141 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A Virtual Design of Experiments Method to Evaluate the Effect of Design and Welding Parameters on Weld Quality in Aerospace Applications

Julia Madrid, Samuel C Lorin, Rikard Söderberg et al
Aerospace. Vol. 6 (6), p. 74-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Nonlinear Material Model in Part Variation Simulations of Sheet Metals

Soner Camuz, Samuel C Lorin, Kristina Wärmefjord et al
Journal of Computing Science and Engineering. Vol. 19 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Corrected capability studies with asymmetrical tolerances

Jonas Bjork, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Quality Engineering. Vol. 31 (4), p. 606-614
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A method for identification and sequence optimisation of geometry spot welds in a digital twin context

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. Vol. 223 (16), p. 5610-5621
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A new surrogate model–based method for individualized spot welding sequence optimization with respect to geometrical quality

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Tolerance Analysis of Surface-to-Surface Contacts Using Finite Element Analysis

Rikard Söderberg, Soner Camuz, Kristina Wärmefjord et al
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 250-255
Paper i proceeding
2018

Contact Variation Optimization for Surface-to-Surface Contacts

Soner Camuz, Magnus Bengtsson, Rikard Söderberg et al
Proceedings of International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vol. 2
Paper i proceeding
2018

A Welding Capability Assessment Method (WCAM) to support multidisciplinary design of aircraft structures

Julia Madrid, Anders Forslund, Rikard Söderberg et al
International Journal on Interactive Design and Manufacturing. Vol. 12 (3), p. 833-851
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Influence of Selective Laser Heat Treatment Pattern Position on Geometrical Variation

Vaishak Ramesh Sagar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress & Exposition
Paper i proceeding
2018

Minimizing weld variation effects using permutation genetic algorithms and virtual locator trimming

Anders Forslund, Samuel C Lorin, Lars Lindkvist et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 18 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Efficient variation simulation of spot-welded assemblies

Samuel C Lorin, Björn Lindau, Roham Sadeghi Tabar et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2
Paper i proceeding
2018

A Multistage Approach to the Selective Assembly of Components Without Dimensional Distribution Assumptions

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 140 (7), p. 071015-071023
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Geometrical Variations Management 4.0: towards next Generation Geometry Assurance

Benjamin Schleich, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 3-10
Paper i proceeding
2018

Evaluating evolutionary algorithms on spot welding sequence optimization with respect to geometrical variation

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 421-426
Paper i proceeding
2018

An information and simulation framework for increased quality in welded components

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Julia Madrid et al
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 67 (1), p. 165-168
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Industrial needs and available techniques for geometry assurance for metal AM parts with small scale features and rough surfaces

Johan C Berglund, Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 131-136
Paper i proceeding
2018

Minimizing Weld Variation Effects Using Permutation Genetic Algorithms and Virtual Locator Trimming

Anders Forslund, Samuel C Lorin, Lars Lindkvist et al
Proceedings of the ASME 2017 International Mechanical Engineering Congress and Exposition
Paper i proceeding
2018

Inspection Data to Support a Digital Twin for Geometry Assurance

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist et al
Proceedings of the ASME international Mechanical Engineering Congress and Exposition. Vol. 2
Paper i proceeding
2018

Geometrical Variation from Selective Laser Heat Treatment of Boron Steels

Vaishak Ramesh Sagar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. Volume 75, p. 409-414
Paper i proceeding
2017

Toward a Digital Twin for real-time geometry assurance in individualized production

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Johan Carlson et al
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 66 (1), p. 137-140
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Using product and manufacturing system platforms to generate producible product variants

Jonas Landahl, Christoffer E Levandowski, Hans L Johannesson et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 61-66
Paper i proceeding
2016

Towards Simulation of Geometrical Effects of Laser Tempering of Boron Steel before Self-Pierce Riveting

SOFFÍA ARNÞRÚÐUR GUNNARSDÓTTIR, Alejandro Rodriguez Basurto, Kristina Wärmefjord et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 304-309
Paper i proceeding
2016

Welding of non-nominal geometries – physical tests

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Mikael Ericsson et al
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 136-141
Paper i proceeding
2016

Joining in Nonrigid Variation Simulation

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Björn Lindau et al
Computer-aided Technologies - Applications in Engineering and Medicine
Kapitel i bok
2016

Virtual Geometry Assurance Process and Toolbox

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist, Kristina Wärmefjord et al
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 3-12
Paper i proceeding
2016

Variation Simulation of Dissimilar Materials Using Clip Fasteners

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2016). Vol. 2
Paper i proceeding
2016

Geometry Assurance Integrating Process Variation with Simulation of Spring-In for Composite Parts and Assemblies

Cornelia Jareteg, Kristina Wärmefjord, Christoffer Cromvik et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 16 (3), p. Article Number: 031003 -
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Controlling Geometrical Variation Caused by Assembly Fixtures

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 16 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Enabling reuse of inspection data to support robust design: a case in the aerospace industry

Julia Madrid, Johan Vallhagen, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 41-46
Paper i proceeding
2015

Development of a conceptual framework to assess producibility for fabricated aerospace components

Julia Madrid, Rikard Söderberg, Johan Vallhagen et al
Procedia CIRP. Vol. 41, p. 681-686
Paper i proceeding
2015

Variation simulation of stress during assembly of composite parts

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 64 (1), p. 17-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Method for Handling Model Growth in Nonrigid Variation Simulation of Sheet Metal Assemblies

Björn Lindau, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 14 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Tolerance plugin module in integrated design

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist
Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference. Vol. 3 B, p. Article number V03BT03A009-
Paper i proceeding
2014

Simulation of non-nominal welds by resolving the melted zone and its implication to variation simulation

Samuel C Lorin, Christoffer Cromvik, Fredrik Edelvik et al
Proceeding of the ASME 2014 International Design Engineering Technical Conference & Computers and Information in Engineering Conference
Paper i proceeding
2014

Geometry Assurance Integrating Process Variation with Simulation of Spring-in for Composite Parts and Assemblies

Cornelia Jareteg, Kristina Wärmefjord, Christoffer Cromvik et al
Proc. of ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vol. 2A
Paper i proceeding
2014

Variation simulation for composite parts and assemblies including variation in fiber orientation and thickness

Cornelia Jareteg, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 23 (C), p. 235-240
Paper i proceeding
2014

Form Division for Welded Aero Components in Platform-Based Development

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Journal of Aerospace Engineering. Vol. 28 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Operator Related Causes for Low Correlation Between Cat Simulations and Physical Results

Mikael Rosenqvist, Ann-Christine Falck, Kristina Wärmefjord et al
Proceedings of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vol. 12
Paper i proceeding
2014

Decoupled fixturing strategies for minimized geometrical variation during cutting of stamped parts

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. Vol. 228 (11), p. 1401-1408
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Minimizing Dimensional Variation and Robot Traveling Time in Welding Stations

Johan Carlson, Domenico Spensieri, Kristina Wärmefjord et al
5th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems, November 13-14, 2014, Dresden, Germany. Vol. 23 (C), p. 77-82
Paper i proceeding
2013

A framework for producibility and design for manufacturing requirements in a system engineering context

Johan Vallhagen, Ola Isaksson, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 11, p. 145-150
Paper i proceeding
2013

Prediction of geometrical variation of forged and stamped parts for assembly variation simulation

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Peter Ottosson et al
Proceedings of International Deep Drawing Research Group Conference 2013, IDDRG2013
Paper i proceeding
2013

Simulation of the effect of geometrical variation on assembly and holding forces

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
International Journal of Product Development. Vol. 18 (1), p. 88-108
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Simulation of Variation in Assembly Forces Due to Variation in Spot Weld Position

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Smart Product Engineering, Proceedings of the 23rd CIRP Design Conference
Paper i proceeding
2013

An approach for producibility and DFM-methodology in aerospace engine component development

Johan Vallhagen, Julia Madrid, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 11, p. 151-156
Paper i proceeding
2013

Aspects of fixture clamp modeling in non-rigid variation simulation of sheet metal assemblies

Björn Lindau, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist et al
Proceedings of ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition
Paper i proceeding
2012

Combining Variation Simulation With Welding Simulation for Prediction of Deformation and Variation of a Final Assembly

Andreas Pahkamaa, Kristina Wärmefjord, Lennart Karlsson et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 12 (2), p. 021002-021007
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

A Fixture Failure Control Chart For Variation Caused By Assembly Fixtures

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson
roceedings of the ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, IMECE2012, Houston, Texas, USA (PARTS A, B, AND C), p. 1807-1814
Paper i proceeding
2012

The influence of spot weld position variation on geometrical quality

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist et al
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 61 (1), p. 13-16
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Evaluating genetic algorithms on Welding sequence optimization with respect to dimensional variation and cycle time

Johan Segeborn, Johan Carlson, Kristina Wärmefjord et al
Proceedings of the ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2011 August 29-31, 2011, Washington, DC, USA (Volume 5: 37th Design Automation Conference, Parts A and B ) (Paper no. DETC2011-48393), p. 697-704
Paper i proceeding
2011

Robustness in aerospace components manufacturing and fabrication – a case study

Johan Vallhagen, Johan Lööf, Rikard Söderberg et al
Proceedings of ISABE2011
Paper i proceeding
2010

Strategies for Optimization of Spot Welding Sequence with Respect to Geometrical Variation in Sheet Metal Assemblies

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, November 12-18, 2010. (PARTS A AND B), p. 569-577
Paper i proceeding
2010

Combining Variation Simulation with Welding Simulation for Prediction of Deformation

Andreas Pahkamaa, Kristina Wärmefjord, Lennart Karlsson et al
Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, November 12-18, 2010., p. 81-88
Paper i proceeding
2010

Including Assembly Fixture Repeatability in Rigid and Non-Rigid Variation Simulation

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Johan Carlson
Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, November 12-18, 2010. (PARTS A AND B), p. 355-361
Paper i proceeding
2010

Variation Simulation of Spot Welding Sequence for Sheet Metal Assemblies

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, August 25-27, Gothenburg, Sweden
Paper i proceeding
2010

An investigation of the effect of sample size on geometrical inspection point reduction using cluster analysis

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. Vol. 3 (3), p. 227-235
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

A Measure of the Information Loss for Inspection Point Reduction

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 131 (5), p. 0510171-0510176
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

A Measure of the Information Loss for Inspection Point Reduction

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
ASME 2008 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE2008; Brooklyn, NY; United States; 3 August 2008 through 6 August 2008 (PARTS A AND B), p. 693-700
Paper i proceeding
2008

Tolerance Simulation of Compliant Sheet Metal Assemblies Using Automatic Node-Based Contact Detection

Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Proceedings of ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition, October 31- November 6, 2008, Boston, USA, p. 35-44
Paper i proceeding
2007

Geometrical inspection point reduction for rigid and non-rigid parts using cluster analysis – an industrial verification

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
10th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing, Specification and Verification for Assemblies, March 21-23, Erlangen, Germany, 2007
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 3 forskningsprojekt

2014–2016

GeoVar: Non-rigid geometry variation for fabricated aero engine structure

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Europeiska kommissionen (FP7)

2012–2016

LOw COst Manufacturing and Assembly of Composite and Hybrid Structures (LOCOMACHS)

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Lars Lindkvist Produktutveckling
Ilker Erdem Produktionssystem
Europeiska kommissionen (FP7)

2012–2013

Konstruktion för tillverkning- metoder för bättre tillverkning av Aerospacekomponenter.

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Kristina Wärmefjord medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.