Kristina Wärmefjord

Biträdande professor vid Produktutveckling

Kristina Wärmefjord disputerade 2011 och jobbar inom forskargruppen ”Geometrisäkring & Robust Konstruktion”. Hennes huvudsakliga forskningsfokus ligger inom variationssimulering för icke-stela komponenter och metoder som syftar till att minska skillnaden mellan simulerade och verkliga resultat. Med en ökad noggrannhet i variationssimuleringen ökar kvaliteten, simuleringar kan ersätta fysiska prototyper och testserier och därmed kan produktframtagningskostnaden reduceras.

Merparten av arbetet sker i nära samarbete med ett antal företag, mestadels från fordons- och flygindustrin.

Kristina är assistant director för Wingquist Laboratory VINN Excellence Center och projektledare för projekten “Smart Assembly” och “Virtual Robust Design and Simulation Methods”.

Källa: chalmers.se
Image of Kristina Wärmefjord

Visar 94 publikationer

2022

A New Heat Source Model for Keyhole Mode Laser Welding

Samuel C Lorin, Julia Madrid, Rikard Söderberg et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 22 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

An Evidence-Based Study on Teaching Computer Aided Design in Higher Education during the COVID-19 Pandemic

Andreas Dagman, Kristina Wärmefjord
Education Sciences. Vol. 12 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

A SIMULATION STUDY ON THE EFFECT OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ON THE PRINTED GEOMETRY IN SELECTIVE LASER MELTING

Vaishak Ramesh Sagar, Samuel Lorin, Johan Göhl et al
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 144 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Effect of selective laser heat treatment on geometrical variation in boron steel components: An experimental investigation

Vaishak Ramesh Sagar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. Vol. 235 (1-2), p. 54-64
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Rapid sequence optimization of spot welds for improved geometrical quality using a novel stepwise algorithm

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Engineering Optimization. Vol. 53 (5), p. 867-884
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Efficient joining sequence variation analysis of stochastic batch assemblies

Roham Sadeghi Tabar, Lars Lindkvist, Kristina Wärmefjord et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2021
Paper i proceeding
2021

Automated and interactive evaluation of welding producibility in an multidisciplinary design optimization environment for aircraft components

Julia Madrid, Petter Andersson, Rikard Söderberg et al
International Journal on Interactive Design and Manufacturing. Vol. 15 (4), p. 463-479
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Critical joint identification for efficient sequencing

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Journal of Intelligent Manufacturing. Vol. 32 (3), p. 769-780
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Evaluating different strategies to achieve the highest geometric quality in self-adjusting smart assembly lines

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. Vol. 71
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Efficient spot welding sequence simulation in compliant variation simulation

Roham Sadeghi Tabar, Samuel Lorin, Christoffer Cromvik et al
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 143 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Integrated Tolerance and Fixture Layout Design for Compliant Sheet Metal Assemblies

Abolfazl Rezaei Aderiani, Martin Hallmann, Kristina Wärmefjord et al
Applied Sciences (Switzerland). Vol. 11 (4), p. 1-18
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Clamping force integrated computer aided tolerancing in composite assembly

Hua Wang, Chen Yan, Junyang Yu et al
Journal of Composite Materials. Vol. 55 (10), p. 1405-1417
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A Robust Design Perspective on Factors Influencing Geometric Quality in Metal Additive Manufacturing

Vaishak Ramesh Sagar, Samuel C Lorin, Kristina Wärmefjord et al
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 143 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Towards a digital twin setup for individualized production of fabricated components

Hugo Hultman, Stefan Cedergren, Rikard Söderberg et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2021
Paper i proceeding
2020

Geometrical Variation Mode Effect Analysis (GVMEA) for Split Lines

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Andreas Dagman et al
Procedia CIRP. Vol. 92, p. 94-99
Paper i proceeding
2020

Efficient Spot Welding Sequence Optimization in a Geometry Assurance Digital Twin

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Journal of Mechanical Design - Transactions of the ASME. Vol. 142 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Combining selective assembly and individualized locator adjustments techniques in a smart assembly line

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 97 (2020), p. 429-434
Paper i proceeding
2020

Identification of variation sources for high precision fabrication in a digital twin context

Hugo Hultman, Stefan Cedergren, Rikard Söderberg et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2020
Paper i proceeding
2020

Digital twin for variation management: A general framework and identification of industrial challenges related to the implementation

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Benjamin Schleich et al
Applied Sciences (Switzerland). Vol. 10 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Optimal design of fixture layouts for compliant sheet metal assemblies

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 110 (7-8), p. 2181-2201
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Investigating the sensitivity of particle size distribution on part geometry in additive manufacturing

Vaishak Ramesh Sagar, Samuel C Lorin, Johan Göhl et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2020
Paper i proceeding
2020

Efficient spot welding sequence simulation in compliant variation simulation

Roham Sadeghi Tabar, Samuel C Lorin, Christoffer Cromvik et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2020
Paper i proceeding
2020

An Improved Phenotype-Genotype Mapping for Solving Selective Assembly Problem Using Evolutionary Optimization Algorithms

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 20 (6), p. 061010 -061018
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

A new surrogate model–based method for individualized spot welding sequence optimization with respect to geometrical quality

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 106 (5-6), p. 2333-2346
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Functional tolerancing of surface texture - A review of existing methods

Johan C Berglund, Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord et al
Procedia CIRP. Vol. 92, p. 230-235
Paper i proceeding
2020

Virtual fixturing: Inspection of a non-rigid detail resting on 3-points to estimate free state and over-constrained shapes

Björn Lindau, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2020
Paper i proceeding
2019

Developing a selective assembly technique for sheet metal assemblies

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
International Journal of Production Research. Vol. 57 (22), p. 7174-7188
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A virtual design of experiments method to evaluate the effect of design andwelding parameters on weld quality in aerospace applications

Julia Madrid, Samuel C Lorin, Rikard Söderberg et al
Aerospace. Vol. 6 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Reliability based design optimization of surface-to-surface contact for cutting tool interface designs

Soner Camuz, Magnus Bengtsson, Rikard Söderberg et al
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. Vol. 141 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Influence of Selective Laser Heat Treatment Pattern Position on Geometrical Variation

Vaishak Ramesh Sagar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 141 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Individualizing Locator Adjustments of Assembly Fixtures Using a Digital Twin

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 19 (4), p. 041019- 041028
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Non-Rigid Variation Simulation for Ready-to-Assemble Furniture

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2B-2019
Paper i proceeding
2019

A Novel Rule-Based Method For Individualized Spot Welding Sequence Optimization With Respect to Geometrical Quality

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 141 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A Virtual Design of Experiments Method to Evaluate the Effect of Design and Welding Parameters on Weld Quality in Aerospace Applications

Julia Madrid, Samuel C Lorin, Rikard Söderberg et al
Aerospace. Vol. 6 (6), p. 74-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Nonlinear Material Model in Part Variation Simulations of Sheet Metals

Soner Camuz, Samuel C Lorin, Kristina Wärmefjord et al
Journal of Computing Science and Engineering. Vol. 19 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Corrected capability studies with asymmetrical tolerances

Jonas Bjork, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Quality Engineering. Vol. 31 (4), p. 606-614
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A method for identification and sequence optimisation of geometry spot welds in a digital twin context

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. Vol. 223 (16), p. 5610-5621
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Contact Variation Optimization for Surface-to-Surface Contacts

Soner Camuz, Magnus Bengtsson, Rikard Söderberg et al
Proceedings of International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vol. 2
Paper i proceeding
2018

A Welding Capability Assessment Method (WCAM) to support multidisciplinary design of aircraft structures

Julia Madrid, Anders Forslund, Rikard Söderberg et al
International Journal on Interactive Design and Manufacturing. Vol. 12 (3), p. 833-851
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Influence of Selective Laser Heat Treatment Pattern Position on Geometrical Variation

Vaishak Ramesh Sagar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Proceedings of the ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress & Exposition
Paper i proceeding
2018

Minimizing weld variation effects using permutation genetic algorithms and virtual locator trimming

Anders Forslund, Samuel C Lorin, Lars Lindkvist et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 18 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Tolerance analysis of surface-to-surface contacts using finite element analysis

Soner Camuz, Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord et al
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 250-255
Paper i proceeding
2018

Efficient variation simulation of spot-welded assemblies

Samuel C Lorin, Björn Lindau, Roham Sadeghi Tabar et al
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Vol. 2
Paper i proceeding
2018

A Multistage Approach to the Selective Assembly of Components Without Dimensional Distribution Assumptions

Abolfazl Rezaei Aderiani, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 140 (7), p. 071015-071023
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Geometrical Variations Management 4.0: towards next Generation Geometry Assurance

Benjamin Schleich, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 3-10
Paper i proceeding
2018

Evaluating evolutionary algorithms on spot welding sequence optimization with respect to geometrical variation

Roham Sadeghi Tabar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 421-426
Paper i proceeding
2018

An information and simulation framework for increased quality in welded components

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Julia Madrid et al
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 67 (1), p. 165-168
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Industrial needs and available techniques for geometry assurance for metal AM parts with small scale features and rough surfaces

Johan C Berglund, Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord
Procedia CIRP. Vol. 75, p. 131-136
Paper i proceeding
2018

Minimizing Weld Variation Effects Using Permutation Genetic Algorithms and Virtual Locator Trimming

Anders Forslund, Samuel C Lorin, Lars Lindkvist et al
Proceedings of the ASME 2017 International Mechanical Engineering Congress and Exposition
Paper i proceeding
2018

Inspection Data to Support a Digital Twin for Geometry Assurance

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist et al
Proceedings of the ASME international Mechanical Engineering Congress and Exposition. Vol. 2
Paper i proceeding
2018

Geometrical Variation from Selective Laser Heat Treatment of Boron Steels

Vaishak Ramesh Sagar, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg
Procedia CIRP. Vol. Volume 75, p. 409-414
Paper i proceeding
2017

Toward a Digital Twin for real-time geometry assurance in individualized production

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Johan Carlson et al
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 66 (1), p. 137-140
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Using product and manufacturing system platforms to generate producible product variants

Jonas Landahl, Christoffer E Levandowski, Hans L Johannesson et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 61-66
Paper i proceeding
2016

Towards Simulation of Geometrical Effects of Laser Tempering of Boron Steel before Self-Pierce Riveting

SOFFÍA ARNÞRÚÐUR GUNNARSDÓTTIR, Alejandro Rodriguez Basurto, Kristina Wärmefjord et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 304-309
Paper i proceeding
2016

Development of a conceptual framework to assess producibility for fabricated aerospace components

Julia Madrid, Rikard Söderberg, Johan Vallhagen et al
Procedia CIRP. Vol. 41, p. 681-686
Paper i proceeding
2016

Welding of non-nominal geometries – physical tests

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Mikael Ericsson et al
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 136-141
Paper i proceeding
2016

Joining in Nonrigid Variation Simulation

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Björn Lindau et al
Computer-aided Technologies - Applications in Engineering and Medicine
Kapitel i bok
2016

Virtual Geometry Assurance Process and Toolbox

Rikard Söderberg, Lars Lindkvist, Kristina Wärmefjord et al
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 3-12
Paper i proceeding
2016

Variation Simulation of Dissimilar Materials Using Clip Fasteners

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2016). Vol. 2
Paper i proceeding
2016

Geometry Assurance Integrating Process Variation with Simulation of Spring-In for Composite Parts and Assemblies

Cornelia Jareteg, Kristina Wärmefjord, Christoffer Cromvik et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 16 (3), p. Article Number: 031003 -
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Controlling Geometrical Variation Caused by Assembly Fixtures

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 16 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Enabling reuse of inspection data to support robust design: a case in the aerospace industry

Julia Madrid, Johan Vallhagen, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 43, p. 41-46
Paper i proceeding
2015

Form Division for Welded Aero Components in Platform-Based Development

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Journal of Aerospace Engineering. Vol. 28 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Variation simulation of stress during assembly of composite parts

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 64 (1), p. 17-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Method for Handling Model Growth in Nonrigid Variation Simulation of Sheet Metal Assemblies

Björn Lindau, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 14 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Tolerance plugin module in integrated design

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist
Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference. Vol. 3 B, p. Article number V03BT03A009-
Paper i proceeding
2014

Simulation of non-nominal welds by resolving the melted zone and its implication to variation simulation

Samuel C Lorin, Christoffer Cromvik, Fredrik Edelvik et al
Proceeding of the ASME 2014 International Design Engineering Technical Conference & Computers and Information in Engineering Conference
Paper i proceeding
2014

Geometry Assurance Integrating Process Variation with Simulation of Spring-in for Composite Parts and Assemblies

Cornelia Jareteg, Kristina Wärmefjord, Christoffer Cromvik et al
Proc. of ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vol. 2A
Paper i proceeding
2014

Variation simulation for composite parts and assemblies including variation in fiber orientation and thickness

Cornelia Jareteg, Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 23 (C), p. 235-240
Paper i proceeding
2014

Decoupled fixturing strategies for minimized geometrical variation during cutting of stamped parts

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. Vol. 228 (11), p. 1401-1408
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Operator Related Causes for Low Correlation Between Cat Simulations and Physical Results

Mikael Rosenqvist, Ann-Christine Falck, Kristina Wärmefjord et al
Proceedings of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Vol. 12
Paper i proceeding
2014

Minimizing Dimensional Variation and Robot Traveling Time in Welding Stations

Johan Carlson, Domenico Spensieri, Kristina Wärmefjord et al
5th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems, November 13-14, 2014, Dresden, Germany. Vol. 23 (C), p. 77-82
Paper i proceeding
2013

A framework for producibility and design for manufacturing requirements in a system engineering context

Johan Vallhagen, Ola Isaksson, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 11, p. 145-150
Paper i proceeding
2013

Prediction of geometrical variation of forged and stamped parts for assembly variation simulation

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Peter Ottosson et al
Proceedings of International Deep Drawing Research Group Conference 2013, IDDRG2013
Paper i proceeding
2013

Simulation of the effect of geometrical variation on assembly and holding forces

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
International Journal of Product Development. Vol. 18 (1), p. 88-108
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Simulation of Variation in Assembly Forces Due to Variation in Spot Weld Position

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Smart Product Engineering, Proceedings of the 23rd CIRP Design Conference
Paper i proceeding
2013

An approach for producibility and DFM-methodology in aerospace engine component development

Johan Vallhagen, Julia Madrid, Rikard Söderberg et al
Procedia CIRP. Vol. 11, p. 151-156
Paper i proceeding
2013

Aspects of fixture clamp modeling in non-rigid variation simulation of sheet metal assemblies

Björn Lindau, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist et al
Proceedings of ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition
Paper i proceeding
2012

Combining Variation Simulation With Welding Simulation for Prediction of Deformation and Variation of a Final Assembly

Andreas Pahkamaa, Kristina Wärmefjord, Lennart Karlsson et al
Journal of Computing and Information Science in Engineering. Vol. 12 (2), p. 021002-021007
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

A Fixture Failure Control Chart For Variation Caused By Assembly Fixtures

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson
roceedings of the ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, IMECE2012, Houston, Texas, USA (PARTS A, B, AND C), p. 1807-1814
Paper i proceeding
2012

The influence of spot weld position variation on geometrical quality

Rikard Söderberg, Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist et al
CIRP Annals - Manufacturing Technology. Vol. 61 (1), p. 13-16
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Evaluating genetic algorithms on Welding sequence optimization with respect to dimensional variation and cycle time

Johan Segeborn, Johan Carlson, Kristina Wärmefjord et al
Proceedings of the ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2011 August 29-31, 2011, Washington, DC, USA (Volume 5: 37th Design Automation Conference, Parts A and B ) (Paper no. DETC2011-48393), p. 697-704
Paper i proceeding
2011

Robustness in aerospace components manufacturing and fabrication – a case study

Johan Vallhagen, Johan Lööf, Rikard Söderberg et al
Proceedings of ISABE2011
Paper i proceeding
2010

Strategies for Optimization of Spot Welding Sequence with Respect to Geometrical Variation in Sheet Metal Assemblies

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, November 12-18, 2010. (PARTS A AND B), p. 569-577
Paper i proceeding
2010

Including Assembly Fixture Repeatability in Rigid and Non-Rigid Variation Simulation

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Johan Carlson
Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, November 12-18, 2010. (PARTS A AND B), p. 355-361
Paper i proceeding
2010

Combining Variation Simulation with Welding Simulation for Prediction of Deformation

Andreas Pahkamaa, Kristina Wärmefjord, Lennart Karlsson et al
Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver, British Columbia, Canada, November 12-18, 2010., p. 81-88
Paper i proceeding
2010

Variation Simulation of Spot Welding Sequence for Sheet Metal Assemblies

Kristina Wärmefjord, Rikard Söderberg, Lars Lindkvist
Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, August 25-27, Gothenburg, Sweden
Paper i proceeding
2010

An investigation of the effect of sample size on geometrical inspection point reduction using cluster analysis

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. Vol. 3 (3), p. 227-235
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

A Measure of the Information Loss for Inspection Point Reduction

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME. Vol. 131 (5), p. 0510171-0510176
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

A Measure of the Information Loss for Inspection Point Reduction

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
ASME 2008 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE2008; Brooklyn, NY; United States; 3 August 2008 through 6 August 2008 (PARTS A AND B), p. 693-700
Paper i proceeding
2008

Tolerance Simulation of Compliant Sheet Metal Assemblies Using Automatic Node-Based Contact Detection

Kristina Wärmefjord, Lars Lindkvist, Rikard Söderberg
Proceedings of ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition, October 31- November 6, 2008, Boston, USA, p. 35-44
Paper i proceeding
2007

Geometrical inspection point reduction for rigid and non-rigid parts using cluster analysis – an industrial verification

Kristina Wärmefjord, Johan Carlson, Rikard Söderberg
10th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing, Specification and Verification for Assemblies, March 21-23, Erlangen, Germany, 2007
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 17 forskningsprojekt

2021–2024

Resilient manufacturing of composites (RECO)

Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Diogo Jundi Toyoda Produktutveckling
VINNOVA

2021–2022

MAXBATT Centre for Manufacturing Excellence - Battery Technology Products and Systems

Björn Johansson Produktionssystem
Lars Nyborg Material och tillverkning
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Patrik Johansson Materialfysik
Maria Ljunggren Environmental Systems Analysis
Mélanie Despeisse Produktionssystem
VINNOVA

2021–2024

Digital kvalitetssäkring för hållbar produktion

Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Roham Sadeghi Tabar Produktutveckling
Abolfazl Rezaei Aderiani Produktutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2020–2022

Elektrisk lufttransport i Sverige (Elise steg 2)

Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2019–2022

Analys med manikin för bättre geometrisk kvalitet vid manuell montering (AMIGO)

Mikael Rosenqvist Produktutveckling
Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2019–2019

DigiGeo

Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Johan C Berglund Produktutveckling
Andreas Dagman Produktutveckling
VINNOVA

2018–2019

TRALLA: Transport av lätta laster långa avstånd

Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2018–2019

Digital tvilling för geometrisäkrad produktion

Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Kristina Wärmefjord Industri- och materialvetenskap
VINNOVA

2017–2022

Databaserad automatiserad produktionsstyrning av fabricerade komponenter

Rikard Söderberg Produktutveckling
Hugo Hultman Produktutveckling
Johan Vallhagen Produktutveckling
Stefan Cedergren Yt- och mikrostrukturteknik
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2017–2020

Konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter

Rikard Söderberg Industri- och materialvetenskap
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Julia Madrid Produktutveckling
VINNOVA

2016–2021

Smart Assembly 4.0

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Johan Carlson Produktutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Lars Lindkvist Produktutveckling
Roham Sadeghi Tabar Produktutveckling
Bengt Lennartson Automation
Abolfazl Rezaei Aderiani Produktutveckling
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2014–2016

GeoVar: Non-rigid geometry variation for fabricated aero engine structure

Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Europeiska kommissionen (EU)

2013–2016

Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionsystemutveckling

Christoffer E Levandowski Produktutveckling
Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2013–2016

Proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion (PEGASUS)

Nina Silow Produkt- och produktionsutveckling
Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Mikael Rosenqvist Produktutveckling
Ann-Christine Falck Produktionssystem
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

1 publikation finns
2012–2016

LOw COst Manufacturing and Assembly of Composite and Hybrid Structures (LOCOMACHS)

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Ilker Erdem Produktionssystem
Lars Lindkvist Produktutveckling
Europeiska kommissionen (EU)

2012–2013

Konstruktion för tillverkning- metoder för bättre tillverkning av Aerospacekomponenter.

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
VINNOVA

2011–2013

Effektiva värdekedjor för framtagning av premiumprodukter

Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Kristina Wärmefjord Produktutveckling
Lars Lindkvist Produktutveckling
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Kristina Wärmefjord medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.