Analys med manikin för bättre geometrisk kvalitet vid manuell montering (AMIGO)
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Målet med projektet är att med hjälp av en manikin analytiskt bestämma komplexitetsnivån för manuella monteringsoperationer för att uppnå bättre geometrisk kvalitet. Projektet avser att ta traditionellt mjuka värden och omvandla dessa till mätbara parametrar som går att proaktivt införliva i nya produkter och system. Syftet är att koppla ihop två forskningsspår för att ta fram en helhetslösning som möjliggör att analytiskt kunna simulera och proaktivt prediktera en systemlösning med avseende på både produktens kvalitet och montörens förutsättningar och arbetsmiljö.

Deltagare

Mikael Rosenqvist (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

National Electric Vehicle Sweden

Trollhättan, Sweden

Plastal Sverige AB

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03111
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-12-13