Development of Interdisciplinary Assessment for manufacturing and deSign (DIAS)
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

University of Cambridge

Cambridge, United Kingdom

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-22