Development of Interdisciplinary Assessment for manufacturing and deSign (DIAS)
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Beskrivning finns bara på Engelska

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Julian Martinsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Massimo Panarotto

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

University of Cambridge

Cambridge, United Kingdom

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/H2020/887174
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-20