Smart Assembly 4.0
Forskningsprojekt, 2016 – 2021

Tillverkningsindustrin står för 40 % av svensk exportekonomi och ständiga förbättringar är nödvändigt för att bibehålla eller öka exporten i den stenhårda globala konkurrensen. Svenska fordonsföretag med Volvo Cars i spetsen har varit mycket snabba på att anamma de nya möjligheter som ges av digitalisering och simulering. Detaljerad information om produkter, monteringsfabriker och sammanfogningsmetod används sedan länge för virtuell utveckling och har resulterat i förbättrad kvalitet, produktivitet och minskad miljöpåverkan.

En grundläggande utmaning är att alla tillverkningsmetoder är förknippade med variation. Dessa måste hanteras för att inte skapa kvalitetsproblem eller förseningar vid introduktion av nya produkter. Toleranser används inom massproduktion för att kontrollera variationen så att slutprodukten fungerar och ser bra ut, men ju snävare toleranser desto dyrare tillverkningsprocesser.

Vi samlar nu framstående forskare inom produkt- och produktionsutveckling, regler- och automatiseringsteknik, och avancerad industri matematik för att ta nästa steg inom digitalisering ihop med svensk fordonsindustrin.

Vi kommer genomföra idén om den självförbättrande fabriken, ”Smart Assembly 4.0”, som bibehåller fördelarna med massproduktion men levererar individtillverkad kvalitet utan onödigt snäva toleranser.

Det är nya framsteg inom simulering, mätteknik och allt kraftfullare datorer som gör det möjligt att genomföra projektidén som har stor potential. Till exempel är en karossfabrik inom fordonsindustrin en mycket stor investering som kan bestå av hundratals robotar som svetsar ihop alla ingående karosskomponenter.

Projektets huvudresultat är en programvara för sortering och självkorrigerande utrustning, som ökar kvaliteten utan kostsamma krav på snäva toleranser.

Konceptet ”Smart Assembly 4.0” kommer att använda information som samlas in med avancerad mätteknik på ingående komponenter för att välja ut de kombinationerna som passar bäst ihop, och för att optimera och justera utrustning som fixturelement, svetspunkter, sekvenser och robotbanor. Det smarta systemet använder produkt- och processkunskap i ett sammanlänkat tillvägagångssätt där utrustningen för varje individ är optimerad för att uppnå högsta kvalitet med minimalt resursutnyttjande.

Projektresultaten kommer att visas upp på en virtuell karossfabrik från bilindustrin. Resultaten är dock generellt tillämpbara och kan anpassas till företag inom tillverkningsindustrin i allmänhet.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Produkt- och produktionsutveckling

Johan Carlson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Bengt Lennartson

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Lars Lindkvist

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Abolfazl Rezaei Aderiani

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Roham Sadeghi Tabar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Kristina Wärmefjord

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: RIT15-0025
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-24