Developing a selective assembly technique for sheet metal assemblies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

digital twin

computer-aided tolerancing

sheet metal assembly

selective assembly

Författare

Abolfazl Rezaei Aderiani

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Kristina Wärmefjord

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Rikard Söderberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Lars Lindkvist

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

International Journal of Production Research

0020-7543 (ISSN) 1366-588X (eISSN)

Smart Assembly 4.0

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF), 2016-05-01 -- 2021-06-30.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

DOI

10.1080/00207543.2019.1581387

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-20