Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionsystemutveckling
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projektet syftar till att utveckla och implementera en virtuell demonstrator för konstruktion och analys av systemplattformar. I projektet behandlas identifiering, omfattningsdefinition och modellering av integrerade systemplattformar med möjlighet till samkonfigurering av produkt- och produktionssystemvarianter, geometrisäkrings- och toleransanalyser samt robotbanplanering. Demonstratorn skall stödja utvecklingssamarbete i leverantörskedjan.

Deltagare

Christoffer E Levandowski (kontakt)

Projektledare forskning vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Rikard Söderberg

Prefekt vid Produkt- och produktionsutveckling

Kristina Wärmefjord

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Brogren Industries AB

Älvängen, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Permanova Lasersystem

Mölndal, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/vi...

Senast uppdaterat

2016-12-02