Databaserad automatiserad produktionsstyrning av fabricerade komponenter
Forskningsprojekt , 2017 – 2022

Det huvudsakliga målet med projektet är att ta fram nya metoder och verktyg för on-line övervakning och styrning av en tillverkningskedja för fabricerade komponenter.

Den långsiktiga visionen är att ha ett helt autonomt och självoptimerande tillverknings- och fabrikationsproduktionssystem. Detta ”system” bör vara kapabelt att demonstrera flöde av data, dataanalys samt metoder för processtyrning och grundorsaksanalys, något som kommer att demonstreras i labbmiljö. Målet är även att visa och kvantifiera inverkan på kvalitet, produktionstakt och kostnad.


Funktionaliteten hos det beskrivna systemet möjliggör systematisk datahantering och processkontroll för nya system med hög automationsgrad och adaptivitet. Detta kommer att innebära ett radikalt och innovativt steg när det gäller hur inspektions- och sensordata i tillverkningskedjan kan användas för att nå önskad kvalitet till låg kostnad. Förutom automatiserad tillverkning förväntas även förenklad, eller t.o.m automatiserad, grundorsaksanalys och kapabilitetsutvärdering (6Sigma) kunna utföras.


Projektet syftar till att hantera den ökade komplexitet som tillverkning av fabricerade komponenter innebär genom att implementera strategier och koncept hämtade från Industri 4.0 och digitalisering. Både geometrisk data samt sensorsignaler kommer att från varje processteg att återmatas till en databas, som även inkluderar digitala tvillingar av tillverkningssystemet och de tillverkade komponenterna. Tillgången till data från samtliga processteg möjliggör hantering och analys av variationer som kan användas i anpassning av efterkommande operationer.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Stefan Cedergren

Yt- och mikrostrukturteknik

Hugo Hultman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Johan Vallhagen

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Kristina Wärmefjord

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04843
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-20