Proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion (PEGASUS)
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Fordon tillverkas främst av människor som förväntas utföra montering av högsta kvalitet under en hel arbetsdag. De behöver de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete. Dåliga ergonomiska förhållanden leder till 6-8 gånger fler fel än goda förhållanden. Detta leder till ökade kostnader - upp till 10 gånger den ursprungliga kostnaden om de åtgärdas i fabriken och ytterligare 12 gånger om åtgärdade på marknaden.

Projektet kommer undersöka hur monteringsergonomi och geometrisk kvalitet är relaterade till varandra med fördjupade analyser av komplexitetskriterier.

Målen är att

  • Främja en mer komplett robusthetsanalys och "total-robusta” system som är såväl ekologiskt och ekonomiskt som socialt hållbara.
  • Utveckla en validerad modell för prediktiv bedömning av monteringskomplexitet, med viktning av de faktorer som påverkar kvaliteten mest.
  • Utveckla en metod för geometrisk stabilitetsanalys med komplexitet och andra monteringsergonomiska faktorer.
  • Utveckla validerade demonstratorer.

Projektledare: Nina Silow och Rikard Söderberg 

Deltagare

Nina Silow (kontakt)

Kommunikatör vid Produkt- och produktionsutveckling

Ann-Christine Falck

Gästforskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Mikael Rosenqvist

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Rikard Söderberg

Professor vid Produkt- och produktionsutveckling

Kristina Wärmefjord

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-02416
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/P...

Senast uppdaterat

2018-05-28