Multivariate quality control and diagnosis of sources of variation in assembled products
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Kristina Wärmefjord

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:27

Mer information

Skapat

2017-10-08