DigiGeo
Forskningsprojekt , 2019

Ökad digitalisering medför nya möjligheter för svensk tillverkningsindustri. Det här projektet fokuserar på vilken data som krävs för variationssimulering och visualisering för beslutsstöd, samt hur dessa data ska samlas in och lagras.

Projektet bidrar till ökad geometrisk kvalitet och bättre beslutsstöd för ingenjörer och designers, och mer generellt, bättre utnyttjande av mätdata i digitala värdekedjor från mätning hos leverantör till färdig produkt hos OEM.

Den tekniska värdekedjan täcker mätning och utvinning av relevanta data, lagring av data i en databas, användning av data i variationssimulering (som digital tvilling) och visualisering av simuleringsresultat som beslutsstöd.

Detta stöttar den industriella värdekedjan från leverantörer av mätteknik, till komponentleverantör, till databasleverantör, till leverantör av simuleringsverktyg och upp till OEMs. Projektet har potential att ersätta prototyper och testserier och minskar kostnad, tidsåtgång samt miljöpåverkan.

 

 

Deltagare

Kristina Wärmefjord (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Johan C Berglund

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Andreas Dagman

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Rikard Söderberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Wingquist laboratory

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-02493
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-15