Konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Syftet med detta projekt är att utveckla en metodik som kan kartlägga produktegenskaper, dess variation och relaterade konstruktions och process parametrar för att styra kvalitet i alla steg i en fabrikationsprocess.

Projektet avser även att utveckla ett kunskapsbaserat system för konstruktion för tillverkning, kopplat till olika svetsmetoder och geometrier. Detta kommer att göra det möjligt att prediktera produktionsutfall baserat på olika konstruktionslösningar.


Detta projekt kommer att integrera multidisciplinär kunskap i en metodik som kommer att bidra med resultat som hjälper både industrin och akademin. Resultaten är teknologiorienterade, vilka är implementerade i en metodik för att användas på ett systematiskt sätt, samt att utveckla nya förmågor och identifiera nya forskningsutmaningar. Det nära samarbetet mellan industri och akademi kommer att stärka båda parter och skapa en stark bas för framtida flygforskning.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Julia Madrid

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Kristina Wärmefjord

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04966
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-20