Konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter
Research Project , 2017 – 2020

Syftet med detta projekt är att utveckla en metodik som kan kartlägga produktegenskaper, dess variation och relaterade konstruktions och process parametrar för att styra kvalitet i alla steg i en fabrikationsprocess.

Projektet avser även att utveckla ett kunskapsbaserat system för konstruktion för tillverkning, kopplat till olika svetsmetoder och geometrier. Detta kommer att göra det möjligt att prediktera produktionsutfall baserat på olika konstruktionslösningar.


Detta projekt kommer att integrera multidisciplinär kunskap i en metodik som kommer att bidra med resultat som hjälper både industrin och akademin. Resultaten är teknologiorienterade, vilka är implementerade i en metodik för att användas på ett systematiskt sätt, samt att utveckla nya förmågor och identifiera nya forskningsutmaningar. Det nära samarbetet mellan industri och akademi kommer att stärka båda parter och skapa en stark bas för framtida flygforskning.

Participants

Rikard Söderberg (contact)

Head of Department at Chalmers, Industrial and Materials Science

Julia Madrid

Doctoral Student at Chalmers, Industrial and Materials Science, Product Development

Kristina Wärmefjord

Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Product Development

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-04966
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-04-20