Digital kvalitetssäkring för hållbar produktion
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Syfte och mål:
Det föreslagna projektet syftar till att realisera en digital kvalitetssäkringsprocess som kan skalas upp och möjliggöra en effektiv, hållbar och konkurrenskraftig global produktion. Målet är i huvudsak effektivisering, där förväntade vinster är; ökade möjlighet att balansera kvalitet mot kostnad, kraftigt reducerad tidsåtgång för enskilda moment, minskat antal kostsamma iterationer och förbättringsloopar mellan OEM och globala/lokala leverantörer, ökad robusthet i valt koncept, ökad spårbarhet, minskat antal kassationer och därmed minskad total materialåtgång.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet förväntas bidra till 1) Klimatneutral och cirkulär produktion genom ökad grad av digitalisering och automatisering av geometrisäkringsprocessen, reducerade transporter och resande samt reduktion av fysiska provserier 2) Resurseffektiva värdekedjor med reducerad variation i slutprodukt, reducerade ledtider i geometrisäkringskedjan och reducerat behov av fixturer 3) Ökad konkurrenskraft för svenska OEM/SME genom ett effektivt digitalt arbetssätt 4) Socialt hållbar och attraktiv industri där mycket krävande fysiskt arbete automatiserats och digitaliserats.

Planerat upplägg och genomförande:
Projektet genomförs i sex arbetspaket (AP). Chalmers ansvarar för metodiken kring den digitala kravrepresentationen (AP1) och den digitala utvärderingen (AP4). Volvo Cars ansvarar för friformsfixturering och mätning (AP2), Saab Aeronautics ansvarar för konfigurerbar mätcell (AP3). FCC och IPS Sweden tillför teknologier för banplanering och optimering. Polyworks Scandinavia tillför mjukvara för mätberedning och analys. RD&T Technology och LK Scandinavia tillför mjukvara och hårdvara och ansvarar för projektets digitala demonstratorer (AP5) och affärsmodeller (AP6).

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Abolfazl Rezaei Aderiani

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Roham Sadeghi Tabar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Kristina Wärmefjord

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

LK Scandinavia

Stockholm, Sweden

PolyWorks Scandinavia AB

Askersund, Sweden

Rd&T Technology Ab

Mölndal, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-01854
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-17