Effektiva värdekedjor för framtagning av premiumprodukter
Forskningsprojekt, 2011 – 2013

I detta projekt skall avancerade samarbetsplattformer (Collaborative Working Environment, CWE) för två företag som står inför liknande utmaningar gällande deras segment av premiumprodukter utvecklas.

Dessa samarbetsplattformer kommer att skräddarsys för varje företags sammansatta och komplexa värdekedja och en vald premiumprodukt. Samarbetsplattformen skall vara ett stöd för en regelbunden optimering av beslut samt för prioritering och integrering av dellösningar med avseende på holistiska strategier.

Projektledare: Rikard Söderberg

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Produkt- och produktionsutveckling

Lars Lindkvist

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Kristina Wärmefjord

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Gestamp HardTech

Luleå, Sweden

Getinge Group

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2011-02857
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ef...

Senast uppdaterat

2016-08-24