Robust texture for circular polymers- ROPY
Forskningsprojekt, 2023

Förstudien syftar till att möjliggöra ökad användning av återvunnet material i polymerprodukter. I ett framtida forskningsprojekt (steg 2) ska ny kunskap och nya lösningar tas fram för att möjliggöra ökad cirkularitet för produkter och en mer hållbar produktion. Målet för förstudien är att ta fram underlag för steg 2 gällande omfattning, ansats och projektkonsortium.

Deltagare

Kristina Wärmefjord (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2022-02459
Finansierar Chalmers deltagande under 2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-18