Analys med manikin för bättre geometrisk kvalitet vid manuell montering (AMIGO)
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Målet med projektet är att med hjälp av en manikin analytiskt bestämma komplexitetsnivån för manuella monteringsoperationer för att uppnå bättre geometrisk kvalitet.

Projektet avser att ta traditionellt mjuka värden och omvandla dessa till mätbara parametrar som går att proaktivt införliva i nya produkter och system.

Syftet är att koppla ihop två forskningsspår för att ta fram en helhetslösning som möjliggör att analytiskt kunna simulera och proaktivt prediktera en systemlösning med avseende på både produktens kvalitet och montörens förutsättningar och arbetsmiljö.

Forskningsresultaten förväntas skapa nya och förbättrade verktyg och arbetssätt för geometrisäkringsingenjörer och produktionsberedare som redan i tidig utvecklingsfas kommer att kunna prediktera monteringsrelaterade kvalitetsrisker analytiskt och problem förknippade med dessa. Att flytta en del av fokuset på monteringslösningar och processupplägg från beredningsfasen till konceptfasen gör det möjligt att korta tiden för utveckling av nya produkter. Det finns potential till avsevärt minskat slöseri av såväl mänskliga som miljömässiga och ekonomiska resurser.

Projektet kommer att genomföras inom Wingquist Laboratory på Chalmers. Projektet kommer att bygga på fallstudier och utgå från verkliga kvalitetsproblem hos de medverkande fordonstillverkarna Volvo Cars, AB Volvo GTT, CEVT, NEVS och Scania CV AB.

Forskningen kommer att baseras dels på tidigare resultat från Vinnova projekt, dels på data från ett antal nya produktkoncept. Syftet är att få ett tillräckligt urval för att kunna generalisera resultaten. Ett examensarbete planeras. Tre arbetspaket kommer att ingå i upplägget. Projekttid 20191021-20221231.

Deltagare

Mikael Rosenqvist (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Rikard Söderberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Kristina Wärmefjord

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03111
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-11