Konstruktion för tillverkning- metoder för bättre tillverkning av Aerospacekomponenter.
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Projektet syftar till att väga ihop och vidareutveckla ett antal metoder för utvärdering av olika aspekter av producerbarhet till en helhet. Denna sammanvägning kvantifieras med ett gemensamt mätetal för att avgöra ett produktkoncepts producerbarhet, vilket inte tidigare presenterats.

Det förväntade resultatet som projektet ska leverera är en metodik med helhetsgrepp som både ger ett stöd map arbetsprocessen såväl som verktyg för analys, utvärdering, visualisering och beslutsstöd.

 

Projektledare: Rikard Söderberg

Samarbeten:
Geometrisäkring & Robust Konstruktion


Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Produkt- och produktionsutveckling

Kristina Wärmefjord

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Wingquist laboratory

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2010-01247
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ko...

Senast uppdaterat

2016-08-25