Comparison of non-nominal geomerty models represented in physical versus virtual enviroments
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Casper Wickman

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem

Rikard Söderberg

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem

Journal of Computing and Information Science in Engineering

Vol. 4 3 Month 9-

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07