Stability and Seam Variation Analysis for Automobile Body Design
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Lars Lindkvist

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Journal of Engineering Design

Vol. 13 2

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07