Simulating Geometrical Variation in Injection Molding
Paper i proceeding, 2010

Författare

Samuel C Lorin

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Rikard Söderberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Fredrik Edelvik

Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, August 25-27, Gothenburg, Sweden.

Vol. 8 2 395-404
978-91-633-7064-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Matematik

Beräkningsmatematik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Styrkeområden

Produktion

ISBN

978-91-633-7064-9

Mer information

Skapat

2017-10-06