Intercorporating Fixture Variation in Compliant Assembly Variation Analysis
Paper i proceeding, 2002

Författare

Yufeng Long

Jack Hu

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

2002 Japan-USA, Symposium on Flexible Automation,Hiroshima, July 15-17 2002, Hiroshima, Japan

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06