HJT-Hybrid Joining Testbädd för smart produktion
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Syfte och mål: Hybrid Joning Testbädd:s mål är att uppnå den smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering. HJT syftar till att köra tester på riktiga produkter med flera av dessa discipliner och en hel processkedja. En hybrid fogningscell (HJC) med dessa möjligheter som inkluderar effekterna i färghärdningsugnen påverkar härdning i hybridfogar och slutproduktgeometri. Förväntade effekter och resultat: HJT kommer att bidra till ett effektivt samspel mellan fogningsmetoder och därmed en snabbare omställning för fogning av multimaterialstrukturer. Kunskapsuppbyggnaden kring hybridfogning kommer att öka svenska företags konkurrenskraft. Den metodik för samprogrammering av flera synkroniserade utrustningar i en digital tvilling som utvecklas i projektet, kommer att skapa förutsättningar för effektivare processflöden och kortare beredningstider. Upplägg och genomförande: Upplägget i HJT kretsar kring utförandet av hybridfogning av riktiga produkter som de deltagande företagen bidrar med. Olika fogningskombinationer avprovas och dokumenteras både funktions och geometrimässigt samt vilken information i utrustningarna som skapar reproducerbara resultat. En förutsättning för att etablera integrerade metoder för hybridfogning är kunskap om vilka parametrar som interagerar och hur man simulerar relationer så att programmeringen av processen hanterar hela processkedjan och interaktionen mellan samverkande system.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Prefekt vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Samarbetspartners

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15