Lärandebaserad maskinoptimering (MachOp)
Forskningsprojekt , 2016

Alla tillverkningsprocesser har variation som gör att det är svårt att uppfylla både funktionella, geometriska och estetiska krav. Kostnaden för geometriska defekter ökar nedströms i processkedjan. Därför är det viktigt att upptäcka dessa brister så snart de dyker upp. Projektet Lärandebaserad maskinoptimering-MachOp ska lösa detta genom att ta fram ett system som både ska kunna upptäcka geometriska defekter, föreslå ändringar och justera enkla processparametrar. På så sätt kan justeringar göras i processen utan att förlora produkter eller tid.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Prefekt vid Produkt- och produktionsutveckling

Samarbetspartners

BoxJoint AB

Linköping, Sweden

Carl Zeiss

Stockholm, Sweden

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Prodtex AB

Mölndal, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-28