Lärandebaserad maskinoptimering (MachOp)
Forskningsprojekt , 2016

Alla tillverkningsprocesser har variation som gör att det är svårt att uppfylla både funktionella, geometriska och estetiska krav. Kostnaden för geometriska defekter ökar nedströms i processkedjan. Därför är det viktigt att upptäcka dessa brister så snart de dyker upp. Projektet Lärandebaserad maskinoptimering-MachOp ska lösa detta genom att ta fram ett system som både ska kunna upptäcka geometriska defekter, föreslå ändringar och justera enkla processparametrar. På så sätt kan justeringar göras i processen utan att förlora produkter eller tid.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Produkt- och produktionsutveckling

Samarbetspartners

BoxJoint AB

Linköping, Sweden

Carl Zeiss

Stockholm, Sweden

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Prodtex AB

Mölndal, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-01973
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-28