Form division in automobile design - linking design and manufacturability
Paper i proceeding, 2006

geometrical robustness

form division

tolerance analysis

Författare

Andreas Dagman

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Rikard Söderberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Lars Lindkvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Design 2006 9th International Design Conference, May 15-18, 2006, Dubrovnik, Croatia, Editor Marjanovic´, D

Vol. 1 495-502
953-6313-79-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

953-6313-79-0

Mer information

Skapat

2017-10-07