Locating Scheme Analysis for Robust Assembly and Fixture Design
Paper i proceeding, 1999

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Johan Carlson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Proceedings of the ASME Design Automation Conference, September 12-15, Las Vegas, Nevada, USA DETC99/DAC-8690

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08