Evaluating Genetic Algorithms that Optimize Welding Sequence with Respect to Geometrical Assembly Variation
Paper i proceeding, 2010

welding sequence

genetic algorithms

Sheet metal assembly

geometrical variation

Författare

Johan Segeborn

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Johan Torstensson

Rikard Söderberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, August 25-27, Gothenburg, Sweden


978-91-633-7064-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Matematik

Beräkningsmatematik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Styrkeområden

Produktion

ISBN

978-91-633-7064-9

Mer information

Skapat

2017-10-06