Tolerance Chain Detection by Geometrical Constraint Based Coupling Analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Hans L Johannesson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Journal of Engineering Design

Vol. 10 1 5-24

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06