Konstruktion för Prestanda - avancerad motorarkitektur och integration
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Nästa generations flygmotorer möter en allt mer komplex kravbild med bland annat allt högre målsättningar inom energieffektivitet och miljövänlighet, men även anpassningsbarhet till flera olika flygplan med samma motorteknologi som grund.

Detta projekt avser att simulera hur motorns uppbyggnad och installation i flygplanet påverkar hur krafter och deformationer uppkommer och hur detta i sin tur ställer krav på motorns större strukturella komponenter.

Projektet har två kopplade mål

Att utforska alternativa konfigurationer i designrymden (Set Based Engineering)
Att få en bättre förståelse för hur krav sätts för framtida motorstrukturer (Systems Engineering).

Projektledare: Anders Lundbladh (GKN), Hans Johannesson (PPU, Chalmers)

Deltagare

Tomas Grönstedt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Ola Isaksson

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Hans L Johannesson

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Visakha Raja

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Rikard Söderberg

Prefekt vid Produkt- och produktionsutveckling

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ko...

Senast uppdaterat

2016-08-25