Optimering av livscykelrobusthet i tidiga utvecklingsfaser II
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Detta projekt syftar till att identifiera vilken roll robust design i allmänhet, och geometrisäkring i synnerhet, ska ha i tidiga faser av flygkomponentdesign. Projektets mål är att utveckla ett beslutsstödssystem för en robust konstruktionsprocess, som bygger på ett simuleringsverktyg. Doktoranden disputerar i projektet.

Genom att utvärdera geometriska variationer mot ett osäkerhetskvantifieringsramverk, utvärderar detta projekt den relativa betydelsen av geometrisäkring gentemot andra aktiviteter inom produktutveckling. Det nya multidisciplinära beslutssystem för robust konstruktion som utvecklas kommer att implementeras i GKN verksamhetsledningssystem och de verktyg som används, och utvecklas inom projektet, kommer att valideras och introduceras i företagets design team efter genomförd validering. Resultat används även i universitetets grundutbildning.

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Anders Forslund

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Jonas Landahl

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Johan Lööf

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Rikard Söderberg

Prefekt vid Produkt- och produktionsutveckling

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-14