Jonas Landahl

Forskare vid Produktutveckling

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Get(Uri uri, String method, String path, HtmlDocument doc, IWebProxy proxy, ICredentials creds) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1355 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.LoadUrl(Uri uri, String method, WebProxy proxy, NetworkCredential creds) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1479 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Load(String url, String method) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1103 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Load(String url) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1061 at ChalmersResearchCMS.Utilities.ChalmersPersonalWeb.GetStaffDesc(String cid, String lang) in C:\Users\Urban Andersson\Source\Repos\chalmersresearchweb\ChalmersResearchCMS\Utilities\ChalmersPersonalWeb.cs:line 81

Källa: chalmers.se

Visar 17 publikationer

2019

Enhanced function-means modeling supporting design space exploration

Jakob Müller, Ola Isaksson, Jonas Landahl et al
Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing: AIEDAM
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Mitigating Risk of Producibility Failures in Platform Concept Development

Julia Madrid, Jonas Landahl, Rikard Söderberg et al
Paper i proceeding
2018

Towards Adopting Digital Twins to Support Design Reuse during Platform Concept Development

Jonas Landahl, Massimo Panarotto, Hans L Johannesson et al
Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, NordDesign 2018
Paper i proceeding
2018

Product Variety and Variety in Production

Jonas Landahl, Hans L Johannesson
Paper i proceeding
2017

On the Interplay between Platform Concept Development and Production Maintenance

Jon Bokrantz, Jonas Landahl, Christoffer E Levandowski et al
Proceedings of the 21st International Conference on Engineering Design (ICED17). Vol. Vol. 3: Product, Services and Systems Design
Paper i proceeding
2017

Mediating constraints across design and manufacturing using platform-based manufacturing operations

Jonas Landahl, Julia Madrid, Christoffer E Levandowski et al
21st International Conference on Engineering Design, ICED 2017, Vancouver, Canada, 21-25 August 2017. Vol. 6 (DS87-6), p. 179-188
Paper i proceeding
2017

Development of product platforms: Theory and methodology

Hans L Johannesson, Jonas Landahl, Christoffer E Levandowski et al
Concurrent Engineering Research and Applications. Vol. 25 (3), p. 195-211
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Simulation-Driven Manufacturing Planning for Product-Production Variety Coordination

Xuejian Gong, Jonas Landahl, Hans L Johannesson et al
2017 IEEE Industrial Engineering and Engineering Management, p. 2039-2043
Paper i proceeding
2016

Using product and manufacturing system platforms to generate producible product variants

Jonas Landahl, Christoffer E Levandowski, Hans L Johannesson et al
Procedia CIRP. Vol. 44, p. 61-66
Paper i proceeding
2016

Bridging the gap between functions and physical components through a structured functional mapping chart

Dag Raudberget, Jonas Landahl, Christoffer E Levandowski et al
Proceedings of the 2016 ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering, 4-6 October, 2016, Curitiba, Brazil. Vol. 4, p. 107-116
Paper i proceeding
2016

Assessing Producibility of Product Platforms Using Set-Based Concurrent Engineering

Jonas Landahl, Christoffer E Levandowski, Hans L Johannesson et al
Advances in Transdisciplinary Engineering. 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, TE 2016; Federal University of Technology - ParanaCuritiba; Brazil; 3-7 October 2016. Vol. 4, p. 35-44
Paper i proceeding
2015

Structuring Perceived Quality Attributes For Use In The Design Process

Konstantinos Stylidis, Jonas Landahl, Casper Wickman et al
Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED15). Vol. 7 (DS 80-07), p. 33-42
Paper i proceeding
2015

Assessing System Maturity of Interacting Product and Manufacturing Alternatives Before Early Technology Commitment

Jonas Landahl, Dag Raudberget, Hans L Johannesson
I24th International Association for Management of Technology Conference: Technology, Innovation and Management for Sustainable Growth, IAMOT 2015, The Westin Cape Town, South Africa, 8 June 2015 through 11 June 2015,, p. 2358-2376
Paper i proceeding
2014

Knowledge Management Life Cycle: An Individual's Perspective

Daniel Stenholm, Jonas Landahl, Dag Henrik Bergsjö
DS 77: Proceedings of the DESIGN 2014 13th International Design Conference, p. 1905-1914
Paper i proceeding
2014

Future Alternatives for Automotive Configuration Management

Jonas Landahl, Dag Henrik Bergsjö, Hans L Johannesson
Procedia Computer Science. Vol. 28, p. 103-110
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 3 forskningsprojekt

2017–2022

Digital platformstvilling - DPT

Ola Isaksson Produktutveckling
Jonas Landahl Produktutveckling
VINNOVA

2013–2016

TOICA - Integrerad termiskt driven konceptualisering av flygplan

Hans L Johannesson Produktutveckling
Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Ola Isaksson Produktutveckling
Anders Forslund Produktutveckling
Tomas Grönstedt Strömningslära
Christoffer E Levandowski Produktutveckling
Dag Raudberget Produktutveckling
Jonas Landahl Produktutveckling
Olivier Petit Strömningslära
Europeiska kommissionen (FP7)

2013–2016

Optimering av livscykelrobusthet i tidiga utvecklingsfaser II

Ola Isaksson Produktutveckling
Rikard Söderberg Produkt- och produktionsutveckling
Jonas Landahl Produktutveckling
Anders Forslund Produktutveckling
Johan Lööf Produktutveckling
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Jonas Landahl medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.