The Use of Measurement Data in CATM
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Fredrik Wandebäck

Per-Johan Wahlborg

Rikard Söderberg

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Journal of Engineering Design

Vol. 13 1 63-76

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06